1. 1.
  bir balık ağı çeşidi.
  2 ... aabi
 2. 2.
  Trol ağlarının deniz dibine ve dolayısıyla deniz canlılarına verdiği zarardan dolayı 1380 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilerek trol avcılığı Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanmış, Türkiye'nin kıyı şeritlerinde ise ancak 3 milden sonra serbest bırakılmıştır.
  *
  3 ... air20
 3. 3.
  knight online oyunundaki canavarlardan biridir.
  2 -2 ... ferruzohestanpalas
 4. 4.
  (bkz: troll)
  -2 ... mavi balina hem de minik
 5. 5.
  ağların sonuna takılan ve "kapak" denilen uçları demir olan yapılardan dolayı bu tip avlanma şeklinde ağlar denizin dibine inmektedir. diğer bir deyişle ağlar kuma oturmaktadır. dolayısıyla denizin dibindeki balık yuvalarını ve yumurtalarını da tahrip etmektedir. yasaktır. marmaralı balıkçılar günü kurtarmak adına bu yöntemi uygulamaktadır ama uzun vadede en büyük zararı onlar ve onların çocukları görecektir.
  1 -1 ... mitari
 6. 6.
  yeni bir yazar. hoşgelmiş.
  -3 ... mrl tln
 7. 7.
  vijdan kelimesini dilimize kazandıran yazardır. beyin amcıklanması yada yaşından falan ötürüdür, bilemeyeceğim. allaha yakın sözlükten uzak ola.
  2 -1 ... bugulucamlar
 8. 8.
  benim nickimdir.
  1 -1 ... trol
 9. 9.
  nickinin uyandırdığı hissiyatla yazdıkları arasında dağlar kadar fark olan 9. nesil. yardırsın efendim sözlükte.
  1 ... kolormatik amca
 10. 10.
  Su ürünleri yönetmeliğine göre trol; gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan avcılık aracı olarak tanımlanır.

  Troller kullanış durumuna göre deniz dibinde sürütülen dip trolleri, serbest su ortamında çekilen orta su trolleri, hem dip hem de orta suda kullanılabilen kombine troller ve sadece karides avcılığında kullanılan karides trolleri olmak üzere 4 grup altında toplanırlar.

  Dünyada en çok kullanılan avcılık metotlarından biridir. Kural ve standartlara uygun bir şekilde yapıldığında zararı diğer avcılık metotlarından daha fazla değildir. Ancak, ağ göz açıklığı veya sakıncalı bölgelerde avcılığı gibi en ufak kural sapmalarında bile tahrip gücü çok yüksek bir araç haline gelmektedir.

  standart bir trol ağı; kanatlar, mantar yaka, kurşun yaka, omuz, karın, tünel, torba ve muhafaza bölümlerinden oluşur.

  Sürütme ağları kullanılan tekneler içerisinde en büyük boy, kapasite ve beygir gücüne sahip olan balıkçı teknesi troldür. Trol teknelerinin mimari yapısı ( boy, kapasite vb. ) teknenin çalışacağı av sahalarının, teknenin bağlı bulunduğu limana uzaklığına ve yakınlığına veya teknenin açık deniz balıkçılığı yapıp yapmayacağına göre değişir. Kıyı trol balıkçılığı yapan teknelerin boyları 15- 30 m arasında değişirken açık deniz balıkçılığı yapan trol teknelerinin boyu 30- 100 m arasında ve daha büyük boylarda olabilir. Trol teknelerinde çalışan personel sayısı 4-6 arasında değişir.

  Trol ağları dip, orta su, kombine trol ve karides trolü olarak sınıflandırılırlar.

  Dip Trolü: Bir veya daha çok gemi ile çekilmek sureti ile kapı kullanılarak zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini avlayabilen trol ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri avcılığıdır. Dip trol ağları çift tekne ile çekilebilir. Dip trol ağının torba kısmında muhafaza ağ bulunur. Mantar yaka yani üst yaka kurşun yakanın gerisinde yer alır. Renkleri genellikle yeşil, sarı, mavidir. Güverte üzerinde çok fazla yer tutmazlar. istiflenen ağlar balıkçı teknesinde kolaylıkla kamufle edilebilir veya saklanabilirler. Dip trolü çeken tekneler sığ bölgelere girebilir. Kıyıdan itibaren dip zeminin uygun olduğu sahalarda, 20- 500 m su derinliklerinde kullanılırlar. Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerde belirtilen yer, zaman ve tür yasakları dışında bütün sezon trol ile avcılık yapılabilmektedir.

  Orta Su Trolü: göçmen balıkların avcılığına mahsus, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeye yakın kısmından çekilen trol ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri avcılığıdır. Orta su trolleri, yoğun sürü oluşturan pelajik veya semi- pelajik balık türlerini avlamakta kullanılır. Pelajik balıkların avcılığında çevirme ağlarından sonra en çok kullanılan ağ türüdür. Avcılık rastgele olmayıp balık sürüsü eko- sounder veya sonar ile tespit edildikten sonra sürü içinde çekim yapılarak avcılık gerçekleşir. En uygun çekim hızı 3- 4 veya 5- 6 mil/ saat' tir. Ağız açıklığı yüksekliği 5- 7 m arasında değişir.

  Kombine Trol: Dip ve orta su trolü yapmaya elverişli trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri avcılığıdır. bir dip trolü olmakla beraber kapıları değiştirilmek veya kapılarından şamandıra ile yüzdürülerek orta su trolü olarak da kullanılan trol ağıdır. Ülkemizde genellikle kombine trol avcılığı yapılmamaktadır.

  Karides Trolü: Teknik özellikleri dip trolünde olduğu gibidir. Ancak boyutlarında sınırlamalar getirilmiştir. Doğu Akdeniz'de özellikle Göksu ırmağı ile Türkiye- Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda karides avcılığında kullanılmaktadır. Avcılık gündüz saatlerde yapılır.
  4 ... esoxlucius