entry 11 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  öteden beri olagelen ve doğruluğu tartışılmayan davranışlardır..
  #697491 :)
 2. 2.
  hukuk dilinde çok geçen bir durumdur. (bkz: Yukarıdaki entrylere katılıyorum)
  #1078422 :)
 3. 3.
  "tekamül" den "k" kadar farklı olan durum. *
  #1078446 :)
 4. 4.
  hukuken herkesçe bağlayıcılığı olan adettir.
  #2789833 :)
 5. 5.
  roma hukukunda örf ve adetlerden ortaya çıkmış hukuk kuralları olarak geçer. uzun süre kabul görmüş davranışların kanun niyetine uygulanması da denebilir.
  #4217899 :)
 6. 6.
  alışılmış uygulama.
  #4552986 :)
 7. 7.
  (bkz: yapılageliş)
  #4574315 :)
 8. 8.
  yasal bir dayanağı olmadığı halde, yıllar içerisinde ve yaşanılan tecrübeler ışığında şekillenerek doğruluğu herkes tarafından kabul edilmiş bir yolun ya da yöntemin izlenme, uygulanma hali.
  #12800584 :)
 9. 9.
  Herhangi bir durum karşısında nasıl davranmak gerektigine emsal gösterilen ve tekrarlana tekrarlana kural haline gelen ancak yazılı dayanağı olmayan tutum ve hareket tarzlarıdır. Örneğin erkeklerin hesap ödemesi eski bir teamüldür.
  #17867657 :)
 10. 10.
  Örnek verilecek olursa,atatürk milliyetçiliği devletin bir teamülüdür.
  #26989008 :)
 11. 11.
  yıllardır süregelen.
  #35995252 :)