1. 1.
  (bkz: benzetme)
  (bkz: edebi sanatlar)
  3 ... eru
 2. 2.
  teşbih:benzetme anlamında kullanılır.
  Aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki kavramdan(sözden)zayıf olanı kuvvetliye benzetme sanatıdır.
  1 ... lumpiya
 3. 3.
  sadece benzetmedir deyilip geçilse de üzerinde azıcık durulması gereken sanat...
  efenim bu sanat hakkında bilinmesi gerekenlerden ilki, dört tane öğesinin olduğudur. nedir onlar?
  benzeyen
  benzetilen
  benzetme yönü
  benzetme edatı

  bunların hepsi olmalıdır bir teşbihte.

  örn: motor gibi güçlü kadın

  şimdi bu örneği incelersek...
  motor: benzetilen
  gibi: benzetme edatı
  güçlü: benzetme yönü
  kadın: benzetilen

  olarak karşımıza çıkmakta. tabi örekler çoğaltılabilir bu konuda.

  bir de şey var;
  (bkz: teşbih i beliğ)
  2 ... lyla
 4. 4.
  sözü daha etkili kılmak amacıyla aralarında ilgi bulunan iki varlıktan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzetmektir . dört unusrdan oluşur .

  örnek : kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda ?
  benzeyen : vatan
  benzetilen : cennet

  toroslar, çukurova'yı at nalı gibi kuşatmış bir duvardır .
  benzeyen : toroslar
  benzetilen : at nalı
  benzetme edatı : gibi
  1 ... sevdalinka
 5. 5.
  aralarında benzerlik ilişkisi bulunan varlıkları birbirleriyle karşılaştırarak ele almaktır.
  3 ... jetlag olmus barbunya
 6. 6.
  benzetme sanatı.
  (bkz: söz sanatları)
  4 ... forbisys
 7. 7.
  Bir teşbihte dört öğe bulunur:

  1. Benzetilen (Müşebbehün-bin): Kendisine benzetilen, birbirine benzetilen nesne ya da kavramlardan nitelikçe daha güçlü, daha üstün olan. Örneğe göre: "tilki".
  2. Benzeyen (Müşebbeh): Birbirine benzetilen nesne ya da kavramlardan nitelikçe daha güçsüz, zayıf olan. Örnekte: "adam".
  3. Benzetme yönü (Vech-i şebeh): Birbirlerine benzetilen nesne ve kavramlar arasındaki ortak nitelik. Örnekte "kurnazlık".
  4. Benzetme ilgeci (Edat-ı teşbih): Nesne ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kuran ilgeç ya da ilgeç işlevi gören sözcük. Örnekte: "gibi".

  Örneğin "Yol yılan gibi kıvrılıyor" dendiğinde, "yol" benzeyen, "yılan" kendisine benzetilen, "kıvrılıyor" benzetme yönü, "gibi" ise benzetme edatıdır. Örneğin "Kız tavşan gibi koşuyor" dendiğinde, "kız" benzeyen, "tavşan" kendisine benzetilen, "koşuyor" benzetme yönü", "gibi" ise benzetme edatıdır.
  Türleri

  Teşbih, bu öğelerden bir ya da birkaçının kullanılıp kullanılmamasına göre dörde ayrılır:

  * Dört öğenin de bulunduğu teşbih ayrıntılı benzetmeÖrneğin, "Ahmet aslan gibi güçlüdür".

  * Benzetme yönü bulunmayan teşbih kısaltılmış benzetme Örneğin, "Ahmet aslan gibidir". Burada "güçlülük" vurgulanmamıştır.

  * Benzetme ilgeci bulunmayan teşbih pekiştirilmiş benzetme(Örneğin, "Ahmet kuvvetli aslandır". Bu teşbihte "gibi" ilgeci kullanılmamış.

  * Benzetme yönü ve benzetme ilgeci bulunmayan teşbih yalın benzetme (. Örneğin, "Aslan Ahmet."
  kaynak:vikipedi
  2 ... ayk73
 8. 8.
  arapça kökenli olup benzemek,benzetmek manasına gelen sözcük...bele teşebih (benzetmek gibi olmasın)şeklinde de kullanılabilir.
  2 ... shinedoor
 9. 9.
  (bkz: teşbihte hata olmaz)
  ... lamassu nisyan
 10. 10.
  aralarında ilgi kurulabilen iki kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetmektir.
  ... ilk jedi kiz