bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Sultan Baybars köle olarak gittiği; Kahire'de Memlük Devletinin başına geçip Sultan olmuştur.

  Büyük Türk Baybars, 1223 yılında Kıpçak ilin'de doğdu. Kıpçak Türk' Baybars, Başbuğ Cengiz’in torunu olan Türk-Moğol serdarı ve Altın Ordu Hükümdarı Berke Han’ın damadıdır. Kendi yerine geçecek oğluna Berke adını vermişti.

  Köle olarak Kahire’ye geldi , Eyyubîlerin hassa ordusuna alınmıştı. Zeka ve yeteneği ile kısa zamanda kendini gösterdi. Ayn-Calud’da Haçlılarda yapılan savaşta, öncü birliklerine kumanda ediyordu. Sultan Kutuz ona, vaat ettiği Halep valiliğini vermediği gibi, şöhretinden ve kendi yerine sultan seçilmesinden korkarak öldürtmek bile istemişti. Baybars, Kutuz’un bu girişimini boşa çıkardı ve ölen Kutuz oldu. Bundan sonra sultan seçilen Baybars, hükümdarlığının birinci yılında (1261’de), Moğollar tarafından öldürülmüş olan Abbasî halifesinin yerine aynı aileden başka birini getirerek, Mısır Abbasî Hilafetini kurdu.

  1260’ta hükümdar olup. 1277’ye kadar hüküm süren Sultan Baybars zamanında Mısır Türk Devleti en kudretli devrine ulaştı. Cesur bir asker olan Baybars, kudretli bir hükümdar ve iyi bir idareci olduğunu gösterdi. Franklarla, Ermenilerle, Moğollarla yaptığı savaşları kazandı. ismailîlerle de mücadele etti. Anadolu’da Moğollara karşı direnişe geçen Türkmen beyliklerini destekledi ve ordusunun başında Kayseri’ye kadar ilerledi. Sonra, kendi merkezinden daha fazla uzaklaşmamak için Şam’a döndü.

  Altınordu ve Bizans ile de siyasi münasebetler kuran Baybars, Haziran 1277’de hastalanarak, 54 yaşında iken öldü. Orta çağ tarihinin en büyük ve örnek hükümdarlarından biri olarak anılan Baybars, devlet teşkilatında büyük bir reform yapmış, Haçlıları Yakındoğu’dan sürüp çıkarmıştı.
  4 ... copper sulfat
 2. 2.
  hakkında daha çok entry olduğunu sandığım müslüman türk lider.
  ... tifobakteri
 3. 3.
  (bkz: orta asya)'da türkler'in evlerinde beslediği kaplan.
  ... 571 1071 1453 1881 1905 1923
 4. 4.
  tarihte moğolları yenen ilk ve tek kumandan.
  1 -1 ... turk torunuyum ben
 5. 4.
  mısır da adına büst ve heykeller vardır altında kocaman harfler ile Türk sultanı baybars yazar

  Mısırlılar çok sever

  Devleti memlükler forsa eklenecek!
  2 ... kama tarkan kagan
 6. 5.
  tarihteki en büyük kumandanlardan biri olmasına rağmen isminden pek bahsedilmeyen büyük türk.
  ... turk torunuyum ben
 7. 6.
  Haçlıları ve Moğolları yenmesine ve türklerin(türkiye türkleri de dahil) soykırımdan kurtarmasına rağmen bazı Türkçüler(!) tarafından ata kabul edilmeyerek hülagu han ın gölgesinde kalan kıpçak komutanı.
  3 ... kama tarkan kagan
 8. 7.
  Mısır ve Suriye topraklarına hükmetmiş, Köle bir Memlük askeri iken sonrasın da büyük bir hükümdar olmuş, bulunduğu dönemin süpergücü moğolları ayn calut ve elbistan muharebelerin de yenilgiye uğratan, Türkleri moğol egemenliğinden kurtaran ve Orta Doğu'da ki Haçlı Seferlerine son veren büyük sultan.
  1 ... alpagu28