1. .
    bulmacalarda da sorulan, azot ve karbon bile$imli oksalik asittir. (CN)2 ve ya (c2n2) olarak formulize edilebilir. dogru akim arki kullanilan uygulamalarda havadaki azot ve karbon sonucu olu$ur ve elementlerin karakteristigini emisyon eder bu yuzden elementlerin gozlemlenmesini zorla$tirir. bu gibi durumlarda argon gazi kullanilarak siyanojen olu$umu engellenebilir.
    2 ... antistar