1. 1.
    organik karboksilik asittir. bitkilerde potasyum tuzu ve kalsiyum tuzu olarak bulunur bu sayede zehiri indirgenmi$ olur. yukseltgenme i$lemi daha zahmetsiz oldugu icin murekkep lekesinden vi$ne lekesine hatta pasa kadar bir cok $eyi sokup atmakta.
    1 ... antistar