1. 1.
    duygusal adı sevişme olan ecnebilerin sex dedikleri üreme için yapılan faaliyetin türkçedeki en kaka şekilde ifade edilmiş halidir.
    #6738425 :)