1. 1.
    o bir yürüyen asfalt...
    o bir hareket edebilen katran...
    o bir insan ama kapkara...
    o bir seyyar...
    ... aby