1. 1.
  farklı dinsel inanç sistemlerinin etkileşmeye girerek karışması sonucunda yeni inanç ögelerinin ortaya çıkması.
  1 ... vend avesta
 2. 2.
  farklı geleneklerin birbirini etkilemesi sonucu oluşan yeni kültürel yapıları, gelenekleri veya düşünce ekollerini ifade etmede kullanılan kavram.
  1 ... silte
 3. 3.
  arkaikbir algı ve düşünce sistemidir.Gerçeğin yapılandırılmamış, kabaca ve muğlak bir şekilde kavranmasını ifade eden bu sistem, insan bilgisinin gelişiminin ilk basamağı olarak görülmektedir ve bu anlamda çocuğun gelişim sürecinde belirli bir düşünce ve algı biçimini oluşturmaktadır.
  2 -1 ... froidviolace
 4. 4.
  aslında tam olarak uzadaşmasada bazı düşünceleri uzlaştırma yöntemi.
  ... sisipavlinamon
 5. 5.
  bağdaştırma.bir şemayı oluşturan öğelerin biri içerisinden çıkarılıp alındığında ve çocuğa bu karakterlerin nedenlleri sorulduğundaisadece öteki karakterleri ileri sürer.senkretik bir d,i,ncede karşılıklı içlem çok güçlüdürdür piaget'e göre.işlem öncesi dönemin sezgisel işlemler basamağında yer almaktadır.
  ... kahvekafa
 6. 6.
  bütün dinlerin, bütün bilgilerin, bütün felsefelerin içinden geçen, onları besleyen geleneklerin tanımlanmasıdır.

  (bkz: foucault sarkacı)
  1 -1 ... super colossal