bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  dini olandan ayırma.
  (bkz: sekulerizm)
  5 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  Laik duruma getirme, dinden bağımsızlaştırma.
  (tdk sözlük)
  2 -1 ... handushka
 3. 3.
  yüzyıllık, yüzyılda bir olan manasında bir sıfat ayrıca.
  (bkz: tdk sözlüğü)
  1 ... gozluklu kedi
 4. 4.
  teokrasi yerine seküler bir devlet biçiminin tercih edilmesi, savunulmasıdır. Aslında dinlerin büyük bir kısmının, devlet kavramı açısından siyasi nitelikleri yoktur. Yine büyük bir kısmı ise, siyasi nitelikleri, devlet kavramı açısından olsun olmasın, seküler ve demokratik devlet ve toplum anlayışları ile uzlaşmış durumdadırlar. Birçok din ise temelde seküler bir devlet idaresini idareten onaylamakta ve tarihsel süreçte bunun örneklerini göstermektedir. Her ne kadar teokratiklik olarak tanımlanamasa da sekülerizminden, yasa ve hukuk konularında ayrılan çeşitli dini inanç ve mezhepler bulunmaktadır. Bunlar devlet idaresinin sekülerliğini benimserken, yargısal ve hukuki temeller açısından dinin de bir kaynak teşkil etmesini savunurlar. Yani bir çeşit yarı-dini toplum biçimi modelidir. **.
  2 ... vend avesta
 5. 5.
  Sekülarizm Batıdan alınmış bir kavramdır. Latincesi "saccularis"dir. "Dünyaya, içinde yaşanılan zamana ait olan, dine, kiliseye bağlı ve bağımlı olmayan, hayatla sınırlı olan" anlamlarına gelmektedir. Toplumun ahlâk standartlarının dine ve dinlere göre değil, günlük hayata göre düzenlemesinde dinin etkisini dışlamak ve dinî değer yargılarına bağlı kalmaksızın hüküm vererek sonuca ulaşmak anlamlarına gelir.
  3 ... southpark
 6. 6.
  Felsefi bir açıdan, seküler devletlerin dogmatik bir inanç değil de nedensellik ve deneysellik üzerine kurulu olduğu, somut ve bilimsel temellere dayandığı kavramı ve düzenidir.
  1 ... catatonic extention
 7. 7.
  Dünyevi olanı belirtir. Dünyanın nesnel halinin göz önünde tutulması demektir.
  1 ... ladyinred
 8. 8.
  dünyevilik, materyelizm gibi olgularla hayata anlam katmaktır. aptallıktır.
  -2 ... dindar surpriz
 9. 9.
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Sek%C3%BCler_devlet

  yobazlarımıza göre dünyanın çoğu sapkın.

  Boko haram sapkın değil

  Işid sapkın değil

  öso sapkın değil

  iran sapkın değil..

  uzar gider...
  2 -1 ... scorpioraptor
 10. 10.
  Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.
  ... philosophia19