1. 1.
    on birinci nesil yazar.

    sabahi olmayan gece
    1 ... true