1. 1.
    hidrojen elementinin izotoplarından biri. genellikle isim olarak protyum yerine sadece hidrojen kullanılır, ancak hidrojenin farklı isimli başka izotopları da mevcuttur.

    protyumun 1 protonu, 1 elektronu bulunur ve nötronu yoktur.
    1 ... meja