1. 1.
  1 milyonun kendini 10 milyon hissetmesi durumudur,en önemlisi budur.bazende hiponoz,telepati,dda ,reenkarnasyon, astral seyahat, paranormal olaylar, psişik deneyimler, psikometri ve duyu dışı algılamalar gibi olayları inceler.
  9 -1 ...
  #81249 :)
 2. 2.
  1930 lı yılların başında A.B.D de Duke üniversitesinde J.B.Rhine ve eşi L. Rhine tarafından yürütülen çalışmalarda psişik çalışmaları belirtmek için almanca parapsychologie terimini kullanmışlardır. Alışılagelmişin dışı farklı psikoloji anlamına gelmektedir. Bu yılarda telepati, telekinezi ve durugörü çalışmalarının yoğun olduğu ve isimlendirmelerde özellikle durugörüdeki hadiselerin Extrasensory perception adlandırdıkları (duyu dışı algılamalar) görülmektedir.
  Duyu dışı algılamaları geçmişi,şimdiki zamanı ve geleceği algılama diye önce üçe ayırmışlardır. Duke üniversitesi laboratuarlarında zihnin madde üzerindeki fiziksel etkileri araştırıldığında bulunan sonuçlar zihinsel devinim anlamında yeni bir terimin kullanıldığını görmekteyiz Psikokinesis kısaca PK yani zihnin maddeye hakimiyeti yine bu dönemlerde spirit çalışmalarda hassas deneklerin meydana getirdiği fenomenleri inceleyen bilim adamları medyom kelimesinin yerine PSi yetenekleri adını vermişlerdir.
  Fransada 1900 lü yılların başında Alan Cardec in ve ABD de EDGAR CAYCE isimlerinin Trans altında çeşitli algı ve kehanetlerini işte bu PSi yetenekleri ile izah etmeye çalışmışlardır. Parapsikoloji araştırmacıları bu isimlerin yanında yine aynı dönemlere rastlayan bir dönem sovyetler birliği ve doğu bloku araştırmacılarının ESP yerine psikotronik veya biyoiletişim PSi yerine bioenerji , bioplazma kelimelerini kullanmışlardır.
  Sovyet ideolojisi bu fenomenleri biokimyasal hadiseler olarak ele almıştır. Psikotronik, Yunanca psişe ve elektron sözcüklerinden gelmektedir. ilk kez 1968de Dr. Z. Reydak başkanlığında bir grup Çek bilim adamı tarafından Moskova Uluslararası Parapsikoloji konferansında parapsikoloji sözcüğü yerine kullanıldı. Bu bilimadamları parapsişik olaylarda sözü edilen enerjinin yapısını keşfetmek amacında olduklarını belirtmişlerdi.psikotronik enerji paranormal olayların temelini oluşturabilir. Bu enerji birimi ise psikotron olarak adlandırılmaktadır. Dr. Rejdak, psikotronik ile ilgili olarak özde insanla ilgili olan bir biyonik bilimdir. Biz, PSi olayını öncelikle insanda ikincil olarak ta tek başına bir enerji şeklinde tanımlamaya çalışıyoruz. Amaç ya ara bağlantı olarak insanı yada insanı saf dışı bırakarak yapay bir sentezi kullanarak (elektromanyetik,çekimsel yada diğerleri gibi bilinen enerji biçimlerinden hiçbirinin bu olguda geçerli olmadığı bir kez kanıtlandığında ,insanın telepatik nakil sırasında kullandığı enerjinin bir üretecini meydana getirmek yoluyla), bu konuyla ilgili sorunların uygulamalı sonuçlarını arayıp bulmaktır der.
  Psikotronik denemelerin bu gün hangi boyutta olduğu bir gizemdir.Amerika da Meşhur bir Philedelphia deneyinden söz edilir burada bir geminin su üzerinden demateryalize edilerek enlem ve boylamı önceden belirlenen başka bir alana nakil yaptırıldığı söylenir.
  Psikotronik enerji ile ilgili çalışmalar parapsikolojinin en dinamik alanlarından biridir. Eski dönem mısırda bu enerjilerin kullanıldığına dair savlar vardır. Yine tarih içinde parapsikoloji gezimizde 1939 yılında, Sovyet mühendis Semyon Davidoviç Kirlianın geliştirdiği yüksek frekans alanlı bir fotoğraf tekniğini görürüz. Bu yöntemle canlı ve cansız nesnelerin çekilen fotoğraflarında cisimlerin etrafında gözle görünmeyen renkli bir alanın varlığının ispatlandığını görüyoruz.teşhis ve tedavide araç olarak kullanılan bu teknik günümüzde kullanılmaktadır.
  Sovyet bilimadamları enerji beden üzerindeki çalışmalarını ilk kez 1968 de Kazakistan devlet üniversitesince basılan Kirian etkisinin biyolojik etkinliği başlığını taşıyan ve ayrıntılı bir rapor halinde bilim dünyasına sunmuşlardır. Buna göre bu fotoğraflarda görülen biyo-ışıldama organizmanın elektriksel bir hali olmayıp biyoplazma tarafından oluşturulmaktadır.
  4 -1 ...
  #105491 :)
 3. 3.
  paranormal yani normal olmayan durumları inceleyen bilim dalı.
  dünyadışı zeki yaşam formları *
  ruhlar
  boyutlar
  hedeler hödöler
  7 ...
  #115651 :)
 4. 4.
  parası olmayan kişinin içinde bıulunduğu durum.
  11 -8 ...
  #115653 :)
 5. 5.
  mevcut bilimsel verilerin ya da bilim yasalarının ışığı altında incelenemeyen duyu ötesi olguların incelendiği bilim dalı.
  2 ...
  #312522 :)
 6. 6.
  (bkz: gizli dosyalar)
  2 ...
  #659591 :)
 7. 7.
  artık bolglarda da sık sık rastlanan blim dalı

  http://www.blogcu.com/swadhistan/1091928/
  -1 ...
  #676480 :)
 8. 8.
  normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır. Bilimsel olduğunu iddia etmesine rağmen bu tartışılan bir konudur. Telepati, psikokinezi, medyumluk ve benzeri aşımsal konular parapsikoloji tarafından incelenir.
  2 ...
  #720477 :)
 9. 9.
  (bkz: psikoloji)
  1 ...
  #1216913 :)
 10. 10.
  gizli ilimlerin bir kısım konularını iredeleyen bilim dalıdır. ama asla + bilim olarak değerlendirilemez. çünkü pozitife çok meraklı insanlar bunu bir türlü görmek istemezler, asla kabullenmezler. Neyse ki bu bizim değil, onların sorunudur. Çünkü biz inanırız ki, gözün göremediği şey yok olmaz yalnızca saydamlaşır.
  4 ...
  #1837466 :)
 11. 11.
  gerçek bir bilim olan psikolojinin kaymağını yiyen ve bilimsellikten uzak zırvalar bütünü. psikologlara psrapsikoloji eğitimi verilmez, belki falcılık bölümü açılırsa orda bu ders verilebilir.
  5 -5 ...
  #1837501 :)
 12. 12.
  psikolojiden uzak.
  2 -1 ...
  #1837593 :)
 13. 13.
  insanoğlu oldum olası böyle gizemli şeylere pek meraklı olduğundan bu konu da çok ilgisini çeker. paranormal yani normal olmayan olayları inceler bu dal. * yalnız şöyle bir şey var ki bu konu hakkında çok şey okumak insana pek yaramıyor. * bazen insan zannediyor ki tüm bu olanlara * bir sonuç bulacak, ama tabiki yok öyle bişey..yine de çok kendinizi kaptırmazsanız eğlenceli bir dal..
  1 ...
  #1837704 :)
 14. 14.
  prof. dr.fox mulder'ın uzmanlık alanı. dana scully adında asistanı bile var.
  3 -1 ...
  #2459494 :)
 15. 15.
  jean christophe grange yazdığı taş meclisi kitabında konu aldığı ve dikkatımı çekmiş hatta üzerinde baya araştırma yapmama sebebiyet vermiş amma velakin araştırcak derinleşen bir konudur. Hatta Atatürk'ün bir parapsikoloji uzmanı olduğu iddasına bile rastlamış hemen kendimi geri çekmeme sebebiyet vermiş bir olay.
  6 ...
  #2459601 :)
 16. 16.
  klinik bulgularla ölçümlenebilen psişik fenomenlerin dışında kalan alan üzerinde araştırma yapan bir bilim dalıdır. normal dışı, farklı psikolojidir. duyu dışı algılamaları, telepatiyi ve telekinezi konu alır.
  2 ...
  #2815829 :)
 17. 17.
  doğaüstü olayları inceleyen psikoloji'nin tartışmalı bir dalıdır, tartışmalıdır çünkü; bir bilim dalı olduğuna dair kesinlik olmadığından, psikoloji tarafından kabul görmez.

  parapsikologlar'da şizofreni gibi teşhisler konulmaz, çünkü şizofrenilerin ifade ettikleri halüsinasyonlar, ruhlar aleminden gelen sesler ve anlatıkları mistik olaylar'a ya gerçekten varsa gözüyle bakılmaktadır ki, bu gibi bulgularla incelenmeye alındığından ve bir sonuç elde edilemeyeceğinden kesin bir bilim dalı kategorisine girmez.

  bu konuda ilk defa bilimsel araştırmalar yapan bilim adamı için;

  (bkz: john dee)
  4 ...
  #2865885 :)
 18. 18.
  parapsikoloji bir bilim dalı değildir çünkü laboravtuvarı yoktur...yani gerçekliğini kanıtlayamayız ama kendisine din veya inançta demek yanlış olur çünkü dinlerdeki gibi kesin kuralları ve kaideleri yoktur...o zaman nedir diye soracaksınız valla bende kesin bir şey söyleyemiyorum fakat kendini geliştirip doğruluğunu kanıtlamak için çalışmalarda bulunan bir dal desek sanırım yerinde olur.

  ölüm sonrası hayatı psişik güçlerle ilğilenir beden ve ruh hakkında dinlerdeki gibi efsanevi hikayeler sunmak yerine mantık dahilinde bir terminolojiye bağlı kalarak açıklamalar yapar. Bu aralar bayanların pek gözdesidir...
  4 ...
  #3348979 :)
 19. 19.
  insanın olağanüstü yetenekleriyle ruhsal gücünün araştırılmasıdır.
  3 ...
  #3351462 :)
 20. 20.
  tabiatüstü olayları araştıran psikoloji dalı.
  2 ...
  #3365984 :)
 21. 21.
  insanın metafizik boyutunu araştıran bir bilim sahasıdır.
  2 ...
  #3587973 :)
 22. 22.
  (bkz: kuantum fiziği)*
  2 -1 ...
  #3603940 :)
 23. 23.
  insan davranışlarını bilimsel yöntemlerle inceleyen psikolojinin açıklayamadığı olaylarda parapsikoloji devreye girer. parapsikolojinin ilgilendiği olaylar bilimsel yasalarla açıklanamaz ve doğaüstü olduğu düşünülen olaylardır.

  olağan bir güç olmadan nesneleri hareket ettirebilme veya rüyalardan geleceğe ilişkin sonuçlar çıkarma parapsikoloji alanına girer.

  (bkz: telepati)
  (bkz: öngörüş)
  (bkz: önbiliş)
  3 ...
  #4694001 :)
 24. 24.
  dünya'yı ve hayatı daha yaşanılası kılan düşünce..her şey göründüğü gibiyse ve bu kadar basit ve maddeselse niye yaşıyoruz ki anasını satim bu monoton hayatı?
  5 ...
  #4702598 :)
 25. 25.
  an itibariyle sözlükte hüküm süren başlıklar silsilesi. bunca kavramın hepsini birden anlayamıyorum sözlük.**
  2 ...
  #5442742 :)