1. 1.
  hristiyanlığın ortodoks mezhebine ait olma durumu. ortodksluğun dünyadaki merkezi bizans, dolayısıyla şimdiki istanbul' dur.
  1 ... impayatoy
 2. 2.
  ortodoksluk sadece hrsitiyanlıkla ve dinle alakalı bir durum değildir. ortodoks demek gelenekçi demektir. aynı şekilde "koyu bağlılık" olarak tanımlanır. ortodoks sosyalizmi bunun bir örneğidir.

  mezheb olan ortodoksluk için lütfen (bkz: ortodoks hristiyanlığı)
  1 ... ecumenicus
 3. 3.
  (bkz: ece ayhan)
  (bkz: ortodoksluklar)
  ... zibende
 4. 4.
  Ortodoksluk (orthodoxy) ideolojik anlamda, birey ve grupları karakterize eden bir özelliğe işaret etmektedir. Adorno ve Rokeach'ten sonra ortodoks inançlar konusundaki araştırmalarıyla tanınan Deconchy'e (1984) göre, Ortodoks kişi, 'dilinin düşüncesinin ve davranışının, ait olduğu grup ve özellikle de bu grubun iktidar aygıtları tarafından düzenlenmesini kabul eden, hatta isteyen kişidir'; Ortodoks grup, bu tür bir düzenlemenin sağlandığı, işlediği gruptur; Ortodoks sistem ise, Ortodoks bir grupta Ortodoks bireyin davranışlarını düzenleyen psiko-sosyal öğeler bütünüdür.
  Bu bakış açısında Ortodoksluk, belirli bir ideolojiye ait değildir ve çok çeşitli Ortodoksluklar olabilir.
  Ortodoksluk ya da Ortodoks düşünce, birey üzerinde kesin kontrol arayan tüm düşünce ve eylem topluluklarıyla (dinsel gruplar, etnik/ayrılıkçı örgütler, sekter siyasal partiler) ilgilidir. Üyeleri üstünde homojenleştirici bir etkide bulunan bu tür topluluklarda, topluluğun dayandığı doktrin içindeki birbiriyle bağdaşmayan düşünce içeriklerinin ya da inançların, sorgulanmaksızın aynıyla tekrarı istenmektedir. Ortodoks grup, tek bir perspektifi kabul etmekte ve bu perspektifle çelişen enformasyonlara karşı, bir tür bilişsel bağışıklık geliştirmektedir.
  Deconchy, Ortodoksluğu bir kişilik özelliği olarak görmemektedir. Ortodoksluk, kontrol edilmiş ve düzenlenmiş bir sosyal alana gönderir. Bu tür bir sistemde, enformasyonun rasyonel eksikliği veya eğretiliği (örneğin Katolik Kilisesi'nde teslis inancı), düzenlemenin sağlamlığıyla telafi edilir. Grubun doktrinine rasyonel eleştiriler arttığında, Ortodoks grup da hakimiyetini sertleştirir. Ortodoks inanç sistemlerinde, sosyal kontrol ve düzenleme, grubun inançlarının içeriğinden çok daha açıklayıcı bir değer taşır.
  ... no promise
 5. 5.
  katolik kilisesinin 1054'te istanbul'a gönderdiği bir mektupla iki kilise bütünüyle ayrılmış ve birbirlerini karşılıklı olarak aforoz etmişlerdir. yine bu aforozlar 1964'te karşılıklı olarak kaldırılmıştır.

  ortodoksluk'ta patrik, piskoposlar ve keşişler dışında kalan papazlar evlenebilirler ve patrik te her insan gibi yanılabilir. katolik inanışta ise papa'nın yanılmazlığı söz konusu olduğu gibi, ruhban sınıfı da evlenemez.

  son olarak çok önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. iki kilise arasındaki bir başka ihtilaf noktası da komünyon ekmeğinin "mayalı mı, mayasız mı?" olacağı üzerinde durmaktadır. ortodoks kilisesi mayalı olması taraftarıdır.
  2 ... endustriyel siyah
 6. 6.
  Hıristiyanlığın ikinci önemli mezhebi. Geleneksel tüm din dogmalarına bağımlılık anlamına gelir. Papalık kabul edilmez ve Hıristiyanlığın tek yetkilisi olarak Peygamber isa kabul edilir. Daha sonraları Bizans tarafından benimsenmiştir. Patrik, Bağımsız Kiliseler Birliği'nin Başkanıdır. ikonlara saygı gösterilir ama tapılmaz, simgelere önem verilir. MS 1054'te, Roma'dan ayrılan kiliseler tarafından kuruldu sonra Slavlar arasında yayıldı. Günümüzde Yunan Kilisesi ağırlığındadır ve hâlâ eski merkez Istanbul'u yani Konstantinapolis'i amaçlamaktadırlar oysa Patriklik hâlâ istanbul'dadır.
  1 ... conspirator
 7. 7.
  doğu kilisesi denince akla gelen mezhep.

  öte yandan süryani ortodoks kilisesi patriği de kendini Antakya ve tüm doğu patriği olarak tanımlamış internet sitesinde.

  http://www.suryanikadim.org/
  1 ... mualla
 8. 8.
  doğu hristiyan kiliselerince sürdürülen, yunan ve slavların çoğunun benimsediği hristiyanlık mezhebi.
  1 ... ben oyle bir insan miyim
 9. 9.
  Hz. isa'nın Allah'la aynı Özden oluştuğunu ileri süren saçma mezhep.
  Baba-oğul-kutsal ruh üçlemesiyle direkt şirk koşuyorlar.
  1 -1 ... unbridled