1. 1.
    Bir yerin vergi gelirlerinin, ölümünden sonramirascılarına da kalma koşuluyla bir kimseye verilmesi yöntemidir.
    #178296 :)
  2. 2.
    osmanlı'da geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar.
    #1632011 :)