bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    Bir yerin vergi gelirlerinin, ölümünden sonramirascılarına da kalma koşuluyla bir kimseye verilmesi yöntemidir.
    ... martyns
  2. 2.
    osmanlı'da geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar.
    1 ... pyndemonium