1. 1.
  o belde

  denizlerden
  esen bu ince hava saclarınla eğlensin.
  bilsen
  melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şam'a bakan
  bu gozlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
  ne sen,
  ne ben,
  ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
  ne de alam-ı fikre bir mersa
  olan bu mai deniz,
  melali anlamayan nesle aşina degiliz.
  sana yalnız bir ince taze kadın
  bana yalnızca eski bir budala
  diyen bugünkü beşer,
  bu sefil iştiha, bu kirli nazar,
  bulamaz sende, bende bir ma'na,
  ne bu akşamda bir gam-ı nermin
  ne de durgun denizde bir muğber
  lerze-i istitar u istiğna
  sen ve ben
  ve deniz
  ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
  topluyor bu-yi ruhunu güya.
  uzak
  ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...
  o belde?
  durur menatıkduşize-yi tahayyülde;
  mai bir akşam
  eder ustunde daima aram;
  eteklerinde deniz
  döker ervaha bir sükun-ı menam.
  kadınlar orda güzel, ince, saf, leylidir,
  hepsinin gözlerinde hüznün var
  hepsi hemşiredir veyahud yar;
  dilde tenvim-i ıstırabı bilir
  dudaklarındaki giryende buseler, yahud,
  o gözlerindeki nili sükut-ı istifham
  onların ruhu, şam-ı muğberden
  mütekasif menekşelerdir ki
  mütemadi sükun u samtı arar.
  şu'le-i bi-ziya-yı hüzn-i kamer
  mülteci sanki sade ellerine
  o kadar natuvan ki, ah, onlar,
  onların hüzn-i lal ü müştereki,
  sonra dalgın mesa, o hasta deniz
  hepsi benzer o yerde birbirine...
  o belde
  hangi bir kıt'a-i muhayyelde?
  hangi bir nehr-i dur ile mahdud?
  bir yalan yer midir veya mevcud
  fakat bulunmayacak bir melaz-ı hülya mı?
  bilmem... yalnız
  bildigim, sen ve ben ve mai deniz
  ve bu akşam ki eyliyor tahziz
  bende evtar-ı hüzn ü ilhamı
  uzak
  ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  bu nefy ü hicre müebbed, bu yerde mahkumuz...
  6 ... infantes
 2. 2.
  (bkz: ahmet haşim)
  2 ... eagle is free
 3. 3.
  ahmet haşin'in en önemli, adeta "ben sembolistim ulaaan" diye bağırdığı şiirlerinden biridir.
  3 ... wololoo
 4. 4.
  günümüz türkçesiyle,daha anlaşılır bir şekilde ;

  denizlerden
  esen bu ince hava saçlarınla eğlensin
  bilsen
  hasret ve gurbet melâliyle akşam ufkuna bakan
  bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
  ne sen,
  ne ben,
  ne de güzelliğinde toplanan bu akşam,
  ne de fikrin elemlerine liman,
  olan bu mavi deniz
  melâli anlamayan nesle aşina değiliz.
  sana yalnız bir ince taze kadın
  bana yalnızca eski bir budala
  diyen bugünkü insanlık
  bu sefil şehvet, bu kirli bakış,
  bulamaz sende bende bir anlam,
  ne bu akşamda ince bir hüzün
  ne de durgun denizde bir kırgın
  gizlenme ve umursamazlık titreyişi.
  sen ve ben
  ve deniz
  ve bu akşam ki titreşimsiz, sessiz
  topluyor ruhunun kokusunu sanki,
  uzak
  ve mavi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak
  bu sürgün ve hasrete ebediyen bu yerde mahkûmuz.

  o belde?
  durur bakir hayal bölgelerinde;
  mavi bir akşam
  dinlenir daima üstünde;
  eteklerinde deniz
  döker ruhlara bir uyku sükûnu.
  kadınlar orda güzel, ince, saf, geceye dairdir,
  hepsinin gözlerinde hüznün var
  hepsi kız kardeştir, veyahut yar;
  gönüldeki ıstırabı dindirmeyi bilir
  dudaklarındaki ağlamaklı öpücükler, yahut,
  o gözlerindeki gök rengi meraklı sessizlik.
  onların ruhu küskün akşamdan
  yoğunlaşmış menekşelerdir ki
  durmaksızın sükûn ve sessizliği arar;
  ayın hüznünün ışıksız parıltısı
  sığıntı sanki sade ellerine.
  o kadar zayıf düşmüş ki, ah, onlar,
  onların dilsiz ve ortak hüzünleri,
  sonra dalgın akşam, o hasta deniz
  hepsi benzer o yerde birbirine...
  o belde
  hangi bir hayalî kıtada?
  hangi bir uzak nehirle çizilmiş sınırları?
  bir yalan yer midir, veya mevcut,
  fakat bulunmayacak bir hülya sığınağı mı?
  bilmem... yalnız
  bildiğim sen ve ben ve mavi deniz
  ve bu akşam ki titretiyor
  bende hüzün ve ilham tellerini,
  uzak
  ve mavi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak
  bu sürgün ve hasrete ebediyen bu yerde mahkûmuz...
  7 ... oxygene
 5. 5.
  hayal etmenin en güzel şekilde ifade edildiği mükemmel şiir.
  1 ... kumralada
 6. 6.
  sakini olduğum belde.

  girizgahı beni benden alır:

  denizlerden
  esen bu ince hava saclarınla eğlensin.
  bilsen
  melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şam'a bakan
  bu gozlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
  2 ... obeldesakini raku
 7. 7.
  haşim' in aradığı musikinin mevcut olduğu şiirdir. haşim şiirinde, içinde bulunduğu ortamın kendisi için ne kadar sıkıntılı olduğunu ''bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz'' mısrasıyla dillendirir. kafasında hayali bir belde tasvir etmekte, orada yaşamak istemektedir. bu beldenin özelliklerini şiirin dördüncü bendinde anlatmaktadır. hayal ettiği beldede kadınlar saftır, incedir, leylidir. onlarla olmak ister haşim. çünkü onlar ızdırabı dindirmesini bilir. hepsinin yüzünde bir hüzün hakimdir. ancak haşim hüzünden haz aldığı için bunu şiirde olumsuzluk olarak değilde bir güzellik unsuru olarak işler. şiirin son kısımlarında da o beldeye ulaşamayacağını, bu sıkıntılı dünyasında yaşamaya mecbur olduğunu dile getirir.
  şiirdeki musikiyi uzunlu kısalı mısralarla, kelime ve ses tekrarlarıyla, kafiye ile sağlayabilmiştir.
  bu şiirde haşim'in duygularını anlamak onunla sıkıntı noktasında ortak olanlar için hiçde zor olmasa gerek...birçok kişinin kurduğu hayal dünyaları elbet vardır...
  2 ... mukemmel herifin teki
 8. 8.
  en bilindik satırıyla; (bkz: melali bilmeyen nesle aşina değiliz)
  ... rumuzsuzluk diz boyu
 9. 9.
  her okuyuşta mana derinliği artan belki de en naif, en derin, en hüzünlü, en vurucu yeraltı şiirlerinden hasını içinde bulunduran, mevcuta yabancılaşmış hüznün aşkından yaratılan düşsel mai beldeyi hissettiren ahmet haşim eseri. bir yürek anca böylesi incelikli, sukün, hazin ve hazla dağlanır...

  --spoiler--
  ne sen,
  ne ben,
  ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
  ne de alam-ı fikre bir mersa
  olan bu mai deniz,
  melali anlamayan nesle aşina degiliz.
  sana yalnız bir ince taze kadın
  bana yalnızca eski bir budala
  diyen bugünkü beşer,
  bu sefil iştiha, bu kirli nazar,
  bulamaz sende, bende bir ma'na,
  ne bu akşamda bir gam-ı nermin
  ne de durgun denizde bir muğber
  lerze-i istitar u istiğna
  sen ve ben
  ve deniz
  ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
  topluyor bu-yi ruhunu güya.
  uzak
  ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...
  --spoiler--

  günümüz türkçesi ile o vurucu bölüm:

  --spoiler--
  ne sen,
  ne ben,
  ne de güzelliğinde toplanan bu akşam,
  ne de fikrin elemlerine liman,
  olan bu mavi deniz
  melâli anlamayan nesle aşina değiliz.
  sana yalnız bir ince taze kadın
  bana yalnızca eski bir budala
  diyen bugünkü insanlık
  bu sefil şehvet, bu kirli bakış,
  bulamaz sende bende bir anlam,
  ne bu akşamda ince bir hüzün
  ne de durgun denizde bir kırgın
  gizlenme ve umursamazlık titreyişi.
  sen ve ben
  ve deniz
  ve bu akşam ki titreşimsiz, sessiz
  topluyor ruhunun kokusunu sanki,
  uzak
  ve mavi gölgeli bir beldeden ayrı kalarak
  bu sürgün ve hasrete ebediyen bu yerde mahkûmuz.

  --spoiler--
  ... inanna salome
 10. 10.
  haşim'in diğer bütün şiirleri gibi bu eşsiz şiirini de otobiyografik ve sembolik anlamlarıyla okumak lazımdır. ayın ölen annesi olduğunu ve ayın kendisi olan göle yansıdığını ve o mutlu anıları bir hayal ülkesi yaratarak ve gecede yaşayarak anlattığını bilen bir insanın haşim'in şiirine vasat bir şiir olarak bakması imkansızdır. sadece ritmi ve musikisi bile o beldeye götürür sizleri. gölündeki kamış olmak istersiniz..
  ek: göl durağandır, tutar ve saklar
  edebiyat sadece edebiyat değildir.
  4 -2 ... fly like the wind