bugün

içerik.
ing., content(s)
muhteva sözcüğünün çokluk biçimi. eski dilde içindekiler.
(bkz: ihtiva)
bir kabın, bir zarfın içinde bulunan şeyler; bir yazının içinde bulunan sözler, fikir, bilgiler.
barındırdıkları anlamındadır. arapça muhtawa (muhteva) kökeninden gelir.
arapça kökenli bir olup, ihtiva kelimesinden türer. Bir şeyin ihtiva ettiği şey mühteviyatını oluşturur.