1. 1.
  (1750 - 22 Nisan 1801), ibrahim Bey ile Mısır'daki Memlüklerin lideri, süvari komutanı ve Mısır'ın ibrahim Bey ile birlikte ortak hükümdarıydı. Murat Bey, sıklıkla zalim olarak anlatılsada bir o kadar enerjik, cesur bir savaşçı olarak bilinir [1].

  Muhammed Ebu Dhab'ın ölümünden sonra Memlük ordusunu Murad Bey, Mısır'ın idari görevlerini ise ibrahim Bey idare etmeye başlamıştı. Osmanlı'nın Memlük rejimini yıkamaya yönelik girişimlerinden başarı ile çıkan Memlükler, ayakta kalmayı başarmıştı. Ancak 1786 yılına gelindiğinde Mısır soruna kökten çözmek isteyen bir Osmanlı padişahı vardı: Abdülhamid. Kontrolünden çıkmış olan Mısır'ı zapt etmek için Abdülhamid, zamanın Kaptanı Deryası olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya emir verdi. Cezayirli Hasan Paşa, verilen görevi yerine getirmiş, Memlûk idaresini ortadan kaldırmayı başarmış ve Mısır'ın idaresini tekrar Osmanlı imparatorluğu'na kazandırmıştı. Osmanlı Devleti, ismail Bey'i, Mısır valisi olarak atadı. Ancak 1791'de, Hasan Paşa tarafından sınır dışı edilen Murat Bey, sürgünden beş yıl sonra Kahire'ye geri döndü ve kontrolü geri aldı.

  Murat Bey, idareyi ele geçirmesinden 7 sene sonra Napolyon Bonapart'ın işgali ile karşı karşıya kaldı. Direniş için Memlük süvari birliği ile harekete geçti. Yeniçeriler'de harekete destek verdi. Ancak 13 Temmuz'da bizzat komuta ettiği Shubra Khit Savaşı'nı kaybetti. Sekiz gün sonra, 21 Temmuz'da ibrahim Bey ile birlikte Piramitler Savaşını gerçekleştirdi. Ancak yine bizzat yönettiği ordusu güçlü Fransız ordusunu yenemedi. Savaştan sonra ibrahim Bey, Sina'ya doğru kaçarken Murat Bey, önce Kahire'ye, sonra da Mısır'ın kuzeyine kaçtı. Murat Bey, buradan Napolyon'a karşı gerilla savaşı düzenlemeye başlamıştı. Murat Bey'i yakalamak için Kuzey Mısır'a doğru hareket eden Fransızlar; Dendera, Thebes, Edfu ve Philae'deki anıtları keşfediler.

  Murat Bey, ordusu ile birlikte Mısır'dan ayrılmak için Fransız kuvvetlerine para teklif etmişti. Ancak Murat Bey, çark ederek ingilizler'le iş birliği yaptı. Bu iş birliği ile Fransız ordusuna karşı hareket etmesi için ingiliz kuvvetlerinin iskenderiye, Damietta ve Rosetta'yı girmesine izin verdi. 1800'de Murat Bey, Napolyon'nun Mısır'daki ordusunun başına geçirdiği Jean Baptiste Kléber ile barış yaptı. Kısa bir süre sonra yolculuğu esnasında hastalıktan öldü.

  https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Murad_Bey
  ... hasmet ibriktaroglu