1. 1.
    Mısırlı eğitimci, yargıç ve reformcu. Çağdaşlaşmacı islamcılık'ın kurucusu olarak kabul edilir. islam ve Özgürlükler gibi son kitaplarında yer alan görüşleri nedeni ile Yeni-Mutezilecilik’in de kurucusu olarak değerlendirildi. *

    http://galeri.uludagsozluk.com/g/muhammed-abduh/
    1 -1 ... ece kscg