1. 1.
  Tam Adı : Moldova Cumhuriyeti
  Yüzölçümü : 33 843 km²
  Başkenti : Kişinev
  Para Birimi : Moldava Leyi
  Dili : Moldovaca (Romence'ye benzer bir dil)
  Nüfusu : 4 434 547 kişi (2002 tahmini)
  Kırsal Kesim Nüfusu : % 54
  Kent Nüfusu : % 46
  Ortalama Ömür : 64.74 yıl (2002 tahmini)
  Erkeklerde : 64,2 yıl
  Kadınlarda : 69 yıl
  Nüfus Yoğunluğu (2001) : 107,6 kişi/km²
  Doğal Nüfus Artışı (Ocak-Eylül 2001) : -1.830 kişi.
  Doğum : 27.151 kişi
  Ölüm : 28.981 kişi. ( Bir yaşına kadar 438 bebek ölümü dahil )
  Okur Yazarlık Oranı : % 96 (1989 tahmini)
  Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 2 550 $ (2001 tahmini)
  Nüfusun Etnik Yapısı (%) :
  Moldovalı: % 64,5
  Ukraynalı: % 13,8
  Rus : % 13,0
  Gagauz : % 3,5
  Bulgar : % 2,0
  Yahudi : % 1,5
  Diğer : % 1,7
  -1 ... city walk
 2. 2.
  kişinevin orjinal adı chisinaudur

  (bkz: zimbru)
  (bkz: constructorul)
  ... city walk
 3. 3.
  yılda kişi başına 79,9 kilo elma tüketen ülke. bayanların neden elma gibi olduğu belli. bu rekorla guinness rekorlar kitabi'nın 2007 baskısına girmiştir.
  1 ... eqin
 4. 4.
  kadınlarına çakma rus karısı denilir.
  ... isildur
 5. 5.
  sakallı kadınların bol olduğu memleket...
  -2 ... zarth vader
 6. 6.
  bu ulkenin adi eski bir kahramanlarinin kopeginin adindan gelir ve bununla gurur duyarlar. mangal cay corba kelimelerini onlarda kullanirlar.bir cogunun gagavuzlarla bi sekilde alakasi**vardir.
  ... cobaj
 7. 7.
  turizm sektöründe çalışanlar için "ikinci israil" olarak tanımlanabilir.
  ... falken
 8. 8.
  ülkemizde tatile gitmek isteyen fakat çok fazla para harcayamayacaklar için ideal bir ülke. en azından batı avrupa ülkeleri kadar pahalı değil.
  ... megajardel
 9. 9.
  ucuz bir ülke.
  -1 ... ceyda baksbaniogullari
 10. 10.
  Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 cumhuriyetten biri olan Moldavya'nın halkının % 70'i aslen Romen olduklarından, daima Romanya ile birleşmek istemişlerdir. Moldavya denen topraklar, bizim tarihimizde adı çok geçen Besarabya'dır. Bilindiği gibi, bu topraklar, Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki anlaşmazlık konusu olmuştur. Rusya'daki 1917 ihtilali sırasında, 1918 de Romanya burasını işgal ederek sınırları içine katmıştır. 23 Ağustos 1939 Paktı'ndan sonra Sovyet Rusya, aynen Baltık ülkelerine yaptığı gibi, Beserabya'yı da Romanya'nın elinden alarak, 1940 da burasını da bir Sovyet Cumhuriyeti haline getirmiştir. Besarabya topraklarının bir kısmını da Ukrayna'ya vermiştir. Lakin Sovyet-Alman savaşı çıkınca, Nazi Almanyası'na dayanan Romanya, 1941 de Moldavya'yı işgal etmiş ise de, Almanya'nın yenilgisi üzerine 1944 de Sovyet orduları Romanya'ya girince, Moldovya'yı da Romanya'nın elinden geri almıştır.

  Bütün bu gelişmeler, Moldav halkında koyu bir milliyetçilik duygusunun gelişmesine sebep olmuştur. Glasnost ve Perestroyka'nın ortaya çıkması üzerine, Moldavlar bir "dil milliyetçiliği" hareketini başlattılar. Zaten Rusca'nın resmi dil olmasına, eskiden beri karşı idiler. Romence'nin milli ve resmi dil olarak kabulünü istiyorlardı. Lakin, Moldavların bu dil milliyetçiliği, 1989 yılından itibaren "siyasal milliyetçilik" hareketine, yani bağımsızlığa dönüşmeye başladı. Romanya ile birleşmek istedikleri gibi, şimdi, Sovyetlerin yine Romanya'dan koparıp aldıkları Bukovina ile de birleşmek istiyorlardı. Bu amaçla komünist yönetime karşı girişilen gösterilerin önderliğini Demokratik Hareket adlı bir örgüt yapmaktaydı.

  Moldavların bu milliyetçilik hareketleri, nüfusun % 20'sini teşkil eden Ruslarla, sayıları 180 200 bin kadar olan, Ortodoks Gökoğuz (Gagauz) Türklerini de harekete geçirdi. Gökoğuzlar da, 1989 Ağustosundaki gösterilerinde "Cumhuriyet" kurulmalarına izin verilmesini istediler. Moldavya Yüksek Sovyeti (parlamento) de yine Ağustos 1989 da Moldovca'yı "resmi dil" olarak kabul edince, buna Ruslar şiddetle karşı geldiler. Zira, Rusca resmi dil olmaktan çıkıyordu. Fakat Moldavya Yüksek Sovyeti, 1989 Ekiminde Gökoğuzlara sınırlı bir özerklik verilmesini kabul etti.

  Moldav milliyetçiliğinin giderek yoğunluk kazanması üzerine, Moldavya Komünist Partisi de içindeki muhafazakarları tasfiye ederek, bu gelişmelere ayak uydurmaya başladı. Yüksek Sovyet, 1990 Haziranında "Egemenlik Deklarasyonu"nu kabul etti. Bununla Moldav halkı ülkenin sahibi oluyor ve ülkede Moldav Anayasası ile kanunlarının geçerli olması ilkesi kabul ediliyordu. Ne var ki, Moldavların bağımsızlık yolunda attıkları bu önemli adımların arkasından Gökoğuzlar da, 19 Ağustos 1990 da bağımsızlıklarını ilan ile "Cumhuriyet" kurduklarını bildirdiler. Gökoğuzları, Ruslar izledi. Onlar da, Eylül 1990 da "Dinyester Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti"ni kurduklarını ilanettiler. Her iki harekete de Moldavlar şiddetle karşı geldiler. Zira, Sovyet Rusya'da üretilen tütünün % 40, ve şarabın da % 25'i Moldavya'dan çıkarken, bu tütünün % 60 ve şarabında % 40'ı da Gökoğuz topraklarında üretilmekteydi. Moldavya Endüstrisinin % 40'ı da Rusların yerleşik bulunduğu bölgedeydi.

  Tabi, işin içine Ruslar da girince, Moldavya gelişmelerine Gorbaçov da yakın ilgi gösterdi ve Moldavya'nın bağımsızlık çabalarına karşı çıktı. 1991 yılı geldiğinde durum bu şekildeydi. Fakat, 21 Ağustos 1991 de Gorbaçov'u devirme amacıyla yapılan ve başarısız kalan darbe teşebbüsü, Sovyetler Birliği'nin diğer bütün cumhuriyetlerini de harekete geçirdi. Bu çerçevede Moldavya parlementosu 24 Ağustos 1991 de komünist Partisi'ni kanun-dışı ilan ve arkasından da 27 Ağustosta Moldova'nın bağımsızlığını ilan etti. Zira parlemento, 1990 Haziranındaki "Egemenlik Deklarasyonu" ile, Moldavya'nın adı, Romence bir ad olarak Moldova şeklinde değiştirdi.

  Kaynak : Fahir ARMAĞANOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi
  3 ... conspirator