bugün

Isveçli psikolog Heinz Leymann'ın hummalı araştırmaları sayesinde yüz yılın belası olarak literatürdeki yerini almış bulunmakta. cinsel tacizin tahtını ele geçiren
mobbing'in hedefi bir işyerindeki kişi ya da kişiler üzerinde
sistematik olarak baskı yaratmak, bunaltarak isten ayrılma noktasına getirmek.
Mobbing'in sebebi ise her sey olabiliyor. Kıskançlıktan tutun da cinsiyet
ayrımına kadar her türlü nedenden dolayı mobbingzede olunabilmekte.. *
duygusal taciz ya da terör.
mob sözcüğü, kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık anlamına gelmektedir.latincede kararsız kalabalık anlamına gelen mobile vulgus sözcüklerinden gelmektedir.mob fiili, ortalıkta toplanmak,saldırmak veya rahatsız etmek anlamındadır.

prof.dr.leymann, mobbingin bir veya birkaç kişi tarafından, diğer bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör olduğunu vurgulamaktadır.

leymann, kendisine işyerinde zor kişiler olarak bildirilen kişileri araştırdı ve bunların başlangıçta zor olmadığını belirledi.davranışlarının kalıtsal bir kişilik bozukluğu olmadığını ortaya çıkardı.işyeri yapısı ve kültürünün bu insanları, zor sıfatıyla damgalandıkları ortamı yarattığını belirledi.bir kez zor olarak tanımlandıklarında, şirket onları kovmak için, başka nedenler yaratıyordu.bu, leymann’ın mobbing olarak tanımladığı şeydi.

tim field, mobbingi, diğer kimsenin kendine güveni ve özsaygısına sürekli ve acımasız bir saldırı olarak tanımlamaktadır.bu davranışın altında yatan nedenler ise, üstünlük kurmak, buyruğu altına almak ve yok etmek arzusudur.buna ek olarak field, failin davranışının sonuçlarını inkar etmesini de, bu tanıma ilave etmektedir.

araştırmacılar,mobbinge maruz kalanların bazılarının otuzlu yaşlarda olduğunu, bazılarının ise, lisans üstü eğitiminin olduğunu vurgulamaktadırlar.

mobbing yapılan kişi, savunmasız ve yardım alamaz bir duruma itilir.bu eylemler uzun bir süre boyunca sıklıkla uygulanır. bu sendromu yaşayanlar, sonunda kendi istekleriyle veya zorunlu olarak istifa etmekte,kovulmakta veya erken emekliliğe zorlanmaktadırlar.bu,mobbingdir:duygusal taciz yoluyla işyerinden ihraç edilme.ne yazık k,i kurbanlar, hatalıymış ya da kendi çöküşlerini kendileri hazırlamış gibi gösterilmektedirler.

mobbing nedir, nasıl oluşur ?:

mobbing, duygusal bir saldırıdır.kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olması ile başlar.bir kişinin, diğer insanları, kendi rızaları ile veya rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma,ima,alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla,saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır.bu eylemler, giderek korkutucu davranışlara ve açık suistimale dönüşür.kişinin çalıştığı kuruluş, bu davranışları sona erdirmeyecek, hatta bunları planlayıp hoş görecek olursa kurban kendini giderek daha çaresiz durumda bulur.

sonuçta kişi, giderek artan sıkıntı, hastalık ve sosyal sorunlar yaşamaya başlar.verim sıklıkla düşer.kişi üzerindeki baskı ve eziyeti dengelemek ve azaltmak için hastalık raporu kullanmaya başlar.kazalar olabilir ve kişi depresyona girebilir.bunları da istifa,işine son verme,erken emeklilik ya da anlaşmalı veya anlaşmasız işten çıkarma izler.

kurban için mobbingin sonu hastalık veya intihar yolu ile ölüm bile olabilir.

örgütler için mobbing kanser gibidir.habis hücreden başlayarak örgütün bütün yaşamsal organlarına büyük bir hızla sıçrar.iyileştirici önlemler biran önce alınmalıdır.

herhangi birine karşı saldırganlık: iş yerinden kovulma

mobbing,kişiye yönelik,kişinin yaşı,ırkı,cinsiyeti,dini,uyruğu,sakatlığı veya hamileliği gibi herhangi bir nedene dayalı belirgin bir ayrımcılık olmaktan çok,taciz,rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır.kişiyi, iş yaşamından dışlamak amacıyla, kasıtlı olarak yapılır.bu davranışlar, pasif ve aktif saldırganlık olarak ikiye ayrılabilir.

saldırganın incelmişliği oranında, bunlardan herhangi biri uygulanabilir.pasif saldırganlar, fırsat buldukça kötü davranışlarını örtmek için nazik ve düşünceli davranışlarda sergileyeceklerinden, onlarla başa çıkmak daha zordur.

mobbing tipolojisi

prof.dr heinz leymann,45 ayrı mobbing davranışı tanımladı.ve bunları, davranışın özelliğine göre 5 grupta topladı.her mobbing durumunda bunların hepsinin bulunması şart değildir. * *
birinci grup:

kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek

1-üstünüz kendinizi gösterme olanaklarını kısıtlar.

2-sözünüz sürekli kesilir.

3-meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar.

4-yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız.

5-yaptığınız iş sürekli eleştirilir.

6-özel yaşamınız sürekli eleştirilir.

7-telefonla rahatsız edilirsiniz.

8-sözlü tehditler alırsınız.

9-yazılı tehditler gönderilir.

10-jestler ve bakışlar yolu ile ilişki reddedilir.

11-imalar yolu ile ilişki reddedilir.

ikinci grup:

sosyal ilişkilere saldırılar

1-çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar.

2-kimseyle konuşamazsınız başkalarına ulaşmanız engellenir.

3-size diğerlerinden ayrılmış bir iş yeri verilir.

4-meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanır.

5-sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır.

üçüncü grup:

itibarınıza saldırılar

1-insanlar arkanızdan kötü konuşur.

2-asılsız söylentiler ortada dolaşır.

3-gülünç durumlara düşürülürsünüz.

4-akıl hastasıymışsınız gibi davranılır.

5-psikolojik değerlendirme geçirmeniz için size baskı yapılır.

6-bir özrünüzle alay edilir.

7-sizi gülünç düşürmek için yürüyüşünüz,jestleriniz veya sesiniz taklit edilir.

8-dini veya siyasi görüşünüzle alay edilir.

9-özel yaşamınızla alay edilir.

10-milliyetinizle alay edilir.

11-öz güveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız.

12-çabalarınız yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır.

13-kararlarınız sürekli sorgulanır.

14-alçaltıcı isimlerle anılırsınız.

15-cinsel imalar.

dördüncü grup:

kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar

1-sizin için hiçbir özel görev yoktur.

2-size verilen işler geri alınır kendinize yeni bir iş bile yaratamazsınız.

3-sürdürmeniz için size anlamsız işler verilir.

4-sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren işler size verilir.

5-işiniz sürekli değiştirilir.

6-öz güveninizi etkileyecek işler verilir.

7-itibarınızı düşürecek şekilde,niteliklerinizin dışındaki işler size verilir.

8-size mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur.

9-eviniz ya da iş yerinize zarar verilir.

beşinci grup:

kişinin sağlığına doğrudan saldırılar

1-fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız.

2-fiziksel şiddet tehditleri yapılır.

3-gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanır.

4-fiziksel zarar.

5-doğrudan cinsel taciz.

kaynak: mobbing iş yerinde duygusal taciz (noa davenport-ruthdisler-schwartz-gail elliot pursel)
ilgili bir makale için http://www.motivasyoncu.c...p;menu=700&page_id=15
hala anlamayıp (bkz: mobbing ne lan) diyenler için tıklayınız. öğrenininiz.

işyerinde size bu demek istenmektedir.
online oyunlarda cok fazla yaratigi toplayarak toplu katliam gerceklestirme olayi. bazi oyun veya serverlarda belirli kurallar cercevesinde yapilmasinda bir sakinca yoktur.
(bkz: ragnarok online)
en son marmara üniversitesi eczacılık fakültesinde öğretim üyesi olan prof. dr. dehen altıner'in dekanı Prof. Dr. Mürşit Pekin'e karşı açtığı ve kazandığı davayla gündeme gelmiştir.

ayrıca mobbing hakkında detaylı bilgi için:
http://www.mobbingturkiye.net
işyerinde psikolojik şiddet uygulamasıdır. günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. yetki sahibi kişilerin alt kadrolarına iş yaptırmak için yanlış bir yöntem deneyerek psikolojik baskı uygulamalarıdır.
her zaman geri tepen iğrenç davranışlar silsilesi . 2 sene çektim hala da çekmeye devam ediyorum . psikolojik travma geçiriyorum içime kapandım ve dertlerimi paylaşmıyorum kabulleniyorum. artık bir mobbing zedeyim ve çıkış yolu bulamıyorum.
rekabetin olduğu her ortamda olduğuna inanılan her türlü şiddet..
ingilizce kuşatmak, saldırmak ve etrafını çevirmek anlamları olan bir fiil.
üzerine tez yazdığım olgu.** ayrıca mobbinge maruz kalan birisi olarak söylüyorumki dayanılmazdır.
yakında kitabını yazmaya başlayacağım duygusal taciz biçimi...
Tacizin en çok iç acıtan ve ruhumuzda derin yaralar bırakan şeklidir.
bence çok sağlam bir tazminat davası sebebidir.**
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=98
hasan hüseyin korkmazgilin anama sövmüş patron sıkmışım dişlerimi dizesinde işlediği patron zibidiliğidir. pazartesi sendromunun temelinde yatan mevzu da budur.
şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme.
psikolojik taciz.
baskıdan bunalıp neticesinde yükselmek istememek muhtemeldir, teorisi için:
(bkz: glass ceiling theory)
iş yerlerinde altındaki çalışanı psikolojik olarak taciz ederek işten ayrılmaya zorlamak. türk dil kurumu bu terimin türkçesini bulmalı.
dün muhabbet kralında işlendi bu konu. oldukca ilgi cekici bir biçimde aktı gitti program. iş yerinde ki psikolojik ve fiziksel baskının meydana getirdiği durum. kişiyi iş yerinden uzaklastırmak için yapılan ve bir cok yolu olan unsur.
dün muhabbet kralında bizi televizyon başına kitleyen pek çok insana "la acaba bende mi mobingleniyorum?" dedirten benim gibi birkaç kişiyede "ulan işallah kimse seyretmemiştir yoksa psikolojik mobbing davalardan kurtulamam!" dedirten kısaca tanımı işyerinde vb. yerlerde psikolojik ve/veya fiziksel taciz olan ingilizcede ki saldırgan topluluk anlamına gelen oyunlardan da aşina olduğumuz mob kelimesinden türemiştir.
hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.

Mobbing sözcüğü önceleri çocukların birbiriyle olan zorbalık ilişkilerini tanımlamakta kullanılmıştır. işyerlerinde de 1950-1960 lı yıllarda yapılan araştırmalar, mobbingin sadece çocuklar arasında yaşanmadığını ortaya koymuştur. Mobbing duygusal bir saldırıdır. Yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. işveren ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar. Bir araştırmaya göre mobbing, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygındır. Yüksek işsizlik oranları ve dolayısıyla çalışanın değersiz görülmesi mobbingin artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak her işyerinde ve her türlü kuruluşta rastlanabilir. Organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu işyerlerinde, disiplin getirmek, verimliliği artırmak, refleksleri koşullandırma (askeri disiplin) öne sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır.
maruz kaldığım mobbingten dolayı işimden ayrıldım,bana mobbing uygulayanlara hiçbirşey yapamadım ,oysa ki eminim yurt dışında olsaydım onları dava eder ve yüklü bir tazminat ödetebilirdim..mobbing her yerde ama kimse yardım edemiyor kimseye ve en sonunda mobbing uygulananlar kaçıyor ,istifa ediyor uygulayanlar ise koltuklarında oturup sıradaki diye bağırıyor..
işyerlerinde rastlanan patron veya iş arkadaşı tarafından yapılan baskı. kişi her an psikolojik tacize mağruz bırakılarak iş yerinden soğutulur. psikolojik saldırı.
sadece psikolojik olmayan, aynı zamanda fiziksel yönü de olan yıldırma politikası. iş arkadaşları tarafından da patron tarafından da uygulanabilir. yeni gelen birine, ya da işinde başarılı olan birine ya da bayan olarak güzel bir bayana uygulanma durumu fazladır.
gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.

patron erkekse çükün kopsun, kadınsa kukun yansın dedirtir.

edit: uludağ sözlükte ilgi çekmeyen bir başlık olması da başka ilginç bir tespittir.
(bkz: bullying)
Mobing sadece yukarıda yazılanlar dışında aslında daha geniş bir saldırı tipini içerir.

eğer işyerinizde üstünüzdekiler size ''sarı sübyan'' muamelesi yapıyorsa bu da bir mobingtir.

yetkinliğiniz engellenir , yaptığınız işi yanlış yaptığınız srekli ima edilir , ama sizi işten atmak yerine devamlı bu ima edilir , amaç sindirmek ve sadece iktidar hırsı yöneticiye boyun eymeniz istenir.

mobingciler genellikle , iktidar hırsı ile dolu kişilerdir , narsisttirler ,dengesiz hareketler içersinde yer alırlar , 1 saat önce fırçayı kayarken 1 saat sonrasında sizinle şakalaşmayabile kalkabilerler.

Mobinngten kurtulmanın 2 yolu vardır ?

1) işi bırakmanız daha iyi bir iş bulmanız

2) Mobing uygulayan kişiyi hiçbir şekilde iplemediğinizi belli etmeniz.

Bir üstüne şikayet ederim düşüncesi gütmeyin ''it iti ısırmaz'' tecrübe ile sabittir zararlı siz çıkarsınız.
genelde kadınların maruz kaldığı iş yeri için psikolojik yıldırmadır.

sebepleri değişiktir fakat yakın zamanda çıkacak kanunla öyle her önüne gelen istediği şekilde yapamayacaktır. mahkemelerde bir çok dava söz konusu.
mobbing davalarında en önemli kanıtlardan biri de, iş yerindeki başka bir çalışanın şahitliğidir. iş davalarındaki en büyük sıkıntı, burada da kendini gösterir zira kolay kolay hiçbir çalışan işveren aleyhine şahitlik yapamaz.
olm bir de stockholm sendromu var. kurbanın işkencecisine aşık olma durumu.

bu sebeple genelde mobbing, iyi maaş alıyor ve zamanında alıyorsan patrona yalakalık olarak sonuçlar da ortaya çıkarabilir. zaten ortamda yeter şartta yalaka var ise, bu diğer kurbanların ses çıkardıklarında ayıp birşey yapıyorlar gibi yargılanmalarına sebep olur.

sana mobbing yapana sen de yap. genelde ses çıkaramazlar. zaten ruh hastası değilse patronun o zaman, "ben buna tazminat vermeden çıkarayım" diye yapıyordur. yani giderin zaten vardır. ezilmene gerek yoktur. bol bol yanıt ver diğer yandan da biraz performansını arttır. eğer denk gelir de güzel bir iş yaparsan bırbır konuşuyor olmanla birlikte patronun gözünde değerin artar. yok sinirlenip kovarsa da tazminatını almış olursun.
(bkz: bezdiri)
Türk dil kurumu'nca,tam anlamı karşılamadığı gerekçesi ile yerini bezdiri sözüne bırakmış olan ingilizce kelime.
genellikle işe yeni alınan, tayinle yeni gelen elemanlara , özellikle bayansa pek bi şiddetli uygulanan iş hayatını çekilmez kılan davranışlar bütünüdür. 12 yıllık iş hayatım boyunca sürekli maruz kaldığım işyeri şiddetidir. mobbingi uygulayan her iki cins olabiliyorken; ezici bi yüzde ile mobbinge ugrayan cins bayandır. bayanlar bayanlara , erkekler bayanlara , daha sonra hepsi çaycıya mobbing uygular.
öyle bir saçmalıktır ki sadece bayan olmanız bile tacize uğramanız için yeterli şarttır. beraber çalıştığın , bazen baba gözüyle baktığın kelli felli torun torba sahibi göbekli hulusi kentmenleri bile ısrarla sana bakarken, yemeğe davet ederken, cinsel şaka yaparken bulabilirsin. istatistiklere göre kadınların çalışmak istememelerinde oran olarak hatırı sayılır bir yüzdesi bulunan mobbing ne yazık ki çoğu kadının bunu dillendirememesi sonucu cezasız kalmaktadır. konusu çok geniş olmasına rağmen bayanlara uygulanan mobbing en çok cinsel tacizdir. elle olmasa dahi sürekli bir cinsellik şakaları silsilesi, ısrarlı bakışlar, ipe sapa gelmez konular hakkında sohbet etme çabası , dosya veya kalem alırken eline temas etmeye çalışmalar her ne kadar zavallı çabalar olsa da , zamanla öyle bir hale gelirsiniz ki ; çalışmaktan ve hatta yaşamaktan tiksinirsiniz.
bayanların bayanlara uyguladığı mobbing genelde dedikodu kökenlidir. eğer ki ortamdaki herhangi bir kadının eziklik hissetmesine sebep oluyorsanız veyahut menfaatine dokunuyorsanız vay sizin halinize derim. işyerinizdeki bir kadının kara listesine girmektense amerikanın terör listesine girmek daha iyidir. erkek familyadan geri kalmayan bayanlar namusunuza , ailenize hatta kişiliğinize dil uzatacak kadar had sınırında dolanır.

çözüm olarak takmamak bir seçenektir ama etkili değildir. tecrübelerime dayanarak naçizane tavsiyem sonuna kadar savaşmak , aynı zamanda duruma , yerinde ve zamanında müdahale etmektir. korku mobbing uygulayanın en büyük kozudur. korku hayatımızın en büyük handikapıdır.
önümüzdeki yıllarda sıkça karşılaşacağımız davaların ana konusudur.
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=9505
işyerinde üstünlük kurmak için baskı kurulmasıdır bizim memlekette ters tepebilir !
işverenin işçisini yıldırması ve itibarsızlaştırması da bu kapsama girer.

gün itibariyle artık ülkemizde de mobbing uygulamaları mahkemeler tarafından tespit edilerek cezalandırılmaktadır. zaten türk ceza kanunu na göre mobbing uygulayan işverenlerin/üstlerin ceza mahkemelerinde yargılanmanları mümkündü. buna ek olarak artık mobbing bir tazminat sebebi. * *
(bkz: eğitim bir sen e üye ol baskısı)
ülkemizdeki sözde yöneticilerin bildiği tek yönetim biçimidir. aşağılık kompleksli kıfayetsizlerin ego tatminidir. sonunda bumerang etkisi ile bir taraflarında patlar ancak o zamana kadar yaşattıkları insanlık dışı durum tüm ofisi alackaranlık kuşağına dönüştürür. en ağır cezalarla cezalandırılmalıdırlar ki, hem yönetici hem de şirket, bir daha böylesi çirkinlikler yaşanmasın.*
bir suç olarak görüldüğü halde savcılığa başvuru yaptığınızda yapılacak bişey olmadığı belirtilerek geri döndürülen durumdur. *
işyerlerindeki psikolojik taciz.
kurumsallaşmış yapılarda daha sık rastlanan ve giderek rekabetin artması nedeniyle işgörenler arasında , üst - ast arasında yaşanan her türlü taciz.
ruh hastası, dengesiz, sorunlarını işyerindeki çalışma arkadaşlarına yansıtan küçük beyinli kızların da yapabildiği; işyerinde tacizin bilimsel ismidir.
mobbing sozcugu altında tek bir yargıtay kararı vardır isabetlidir.
mobingi sonlandırmanın yollarına baktığında yapılacak iki yol görünür. ama ne yazık ki ikisinin sonu da aynı noktaya çıkar.

iş değiştirmek.

peki bu yönetici görevini kötüye kullanıyorsa aynı zamanda ve bunu mobing mağduru bilmekteyse...

yapılacak şey apaçık ortadadır. allah belasını versin çamur ve pislik olup cici görünen tüm yöneticilerin. bu ne hırstır ki

yedikçe doymaz, ekmeğinin peşinde olanın bile emeğini hiçe saymakktan ar etmez?

gözünüzü, doymaz hırsınızı ve midenizi toprak doldursun. açıklanan sırların yaratacağı deprem ve asla zarar vermek istemediğin

iyi bir üstün zarar görmesini istemediğin için susmak bünyenin direncini düşürüyor, durduk yere insanı hasta ediyor. iki yol

var. birinde kendin dahil diğer mobing mağdurlarının belasını ortadan kaldırmak ve bir düşman kazanmak ve zarar vermek

istemediğin vefa borcun olan birine zarar vermek, diğerinde sessizce kuyruğunu kıstırıp gitmek...ikincisine içim razı değil,

birincisinde o şık olmasa kesinlikle birinci şık.

daha fazla dayanamayacağın bir haksız davranışın yarattığı onulmaz gerginlik ve mutsuzluk...bunu ancak yaşayan bilir.

kısaca mobing, yapılan kişiye içinden normal hayatta hiç kullanmadığın o iki kelimeyi * durduk yere anımsatıp durmasıdır.

bazıları hakikaten doğuştan oç ve bunun hakkını veriyor dedirtiyor zorla.
bildiğin dedikodudur, hasettir... arkandan binbir fırıldak çevirirler, arkandan atıp tutarlar...
mobbing sözcüğü, saldırgan topluluk anlamına gelen mob sözcüğünden oluşmuştur.
mobbing ilkin çocukların birbirleriyle olan ve şiddet içeren davranışları inceleme amacı ile kullanılmıştır. fakat 1950-60 aralarında yapılan araştırmalarda mobbing'in yalnızca çocuklar arasında yapılmadığı görülmüştür.

bilhassa iş yaşamındaki başarılı kişilere, kendi yerlerinden olacağı korkusu yaşanan kişiler tarafınca uygulanır ki ne hikmetse bu tip insanlar, yani başarısız olanlar, iş yerlerinde her zaman patronla daha iyi ilişki içerisindedirler. bu çalışanın, işe kattığı hiçbir şey yoktur ama görürsünüz ki sizden daha iyi bir ücrete, daha rahat biçimde çalışıyor.

muhtemelen mobbing, sizden daha önce işe girmiş kişi tarafından size uygulanır. burada en çaresiz kalınacak noktalardan birisi yabancılık çekmektir. zira iş ortamındaki kişilerle muhabbetiniz, mobbing uygulayan kişiye göre daha azdır yahut daha yenidir. bu yüzden, iş ortamındaki insanlara güven vermek, bir şekilde onlarla vakit geçirmenin faydası vardır.

fakat eğer, ast-üst ilişkisi var ise ve üstünüz tarafından mobbing görüyorsanız, ne yazık ki, adaletsiz bir dünya... iş aşırıya kaçmadıkça doğru-düzgün dava bile açamazsınız. fakat uyanık olun, aşırıya kaçmasına fırsat verin ve dava açın. böyle böyle, mobbing yapan bu dünya hastası insanlar bu davranışın tekrarından kaçınacaktır.