1. 1.
  Isveçli psikolog Heinz Leymann'ın hummalı araştırmaları sayesinde yüz yılın belası olarak literatürdeki yerini almış bulunmakta. cinsel tacizin tahtını ele geçiren
  mobbing'in hedefi bir işyerindeki kişi ya da kişiler üzerinde
  sistematik olarak baskı yaratmak, bunaltarak isten ayrılma noktasına getirmek.
  Mobbing'in sebebi ise her sey olabiliyor. Kıskançlıktan tutun da cinsiyet
  ayrımına kadar her türlü nedenden dolayı mobbingzede olunabilmekte.. *
  35 -2 ... nuit
 2. 2.
  duygusal taciz ya da terör.
  7 ... marla singer
 3. 3.
  mob sözcüğü, kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık anlamına gelmektedir.latincede kararsız kalabalık anlamına gelen mobile vulgus sözcüklerinden gelmektedir.mob fiili, ortalıkta toplanmak,saldırmak veya rahatsız etmek anlamındadır.

  prof.dr.leymann, mobbingin bir veya birkaç kişi tarafından, diğer bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör olduğunu vurgulamaktadır.

  leymann, kendisine işyerinde zor kişiler olarak bildirilen kişileri araştırdı ve bunların başlangıçta zor olmadığını belirledi.davranışlarının kalıtsal bir kişilik bozukluğu olmadığını ortaya çıkardı.işyeri yapısı ve kültürünün bu insanları, zor sıfatıyla damgalandıkları ortamı yarattığını belirledi.bir kez zor olarak tanımlandıklarında, şirket onları kovmak için, başka nedenler yaratıyordu.bu, leymann’ın mobbing olarak tanımladığı şeydi.

  tim field, mobbingi, diğer kimsenin kendine güveni ve özsaygısına sürekli ve acımasız bir saldırı olarak tanımlamaktadır.bu davranışın altında yatan nedenler ise, üstünlük kurmak, buyruğu altına almak ve yok etmek arzusudur.buna ek olarak field, failin davranışının sonuçlarını inkar etmesini de, bu tanıma ilave etmektedir.

  araştırmacılar,mobbinge maruz kalanların bazılarının otuzlu yaşlarda olduğunu, bazılarının ise, lisans üstü eğitiminin olduğunu vurgulamaktadırlar.

  mobbing yapılan kişi, savunmasız ve yardım alamaz bir duruma itilir.bu eylemler uzun bir süre boyunca sıklıkla uygulanır. bu sendromu yaşayanlar, sonunda kendi istekleriyle veya zorunlu olarak istifa etmekte,kovulmakta veya erken emekliliğe zorlanmaktadırlar.bu,mobbingdir:duygusal taciz yoluyla işyerinden ihraç edilme.ne yazık k,i kurbanlar, hatalıymış ya da kendi çöküşlerini kendileri hazırlamış gibi gösterilmektedirler.

  mobbing nedir, nasıl oluşur ?:

  mobbing, duygusal bir saldırıdır.kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olması ile başlar.bir kişinin, diğer insanları, kendi rızaları ile veya rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma,ima,alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla,saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır.bu eylemler, giderek korkutucu davranışlara ve açık suistimale dönüşür.kişinin çalıştığı kuruluş, bu davranışları sona erdirmeyecek, hatta bunları planlayıp hoş görecek olursa kurban kendini giderek daha çaresiz durumda bulur.

  sonuçta kişi, giderek artan sıkıntı, hastalık ve sosyal sorunlar yaşamaya başlar.verim sıklıkla düşer.kişi üzerindeki baskı ve eziyeti dengelemek ve azaltmak için hastalık raporu kullanmaya başlar.kazalar olabilir ve kişi depresyona girebilir.bunları da istifa,işine son verme,erken emeklilik ya da anlaşmalı veya anlaşmasız işten çıkarma izler.

  kurban için mobbingin sonu hastalık veya intihar yolu ile ölüm bile olabilir.

  örgütler için mobbing kanser gibidir.habis hücreden başlayarak örgütün bütün yaşamsal organlarına büyük bir hızla sıçrar.iyileştirici önlemler biran önce alınmalıdır.

  herhangi birine karşı saldırganlık: iş yerinden kovulma

  mobbing,kişiye yönelik,kişinin yaşı,ırkı,cinsiyeti,dini,uyruğu,sakatlığı veya hamileliği gibi herhangi bir nedene dayalı belirgin bir ayrımcılık olmaktan çok,taciz,rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır.kişiyi, iş yaşamından dışlamak amacıyla, kasıtlı olarak yapılır.bu davranışlar, pasif ve aktif saldırganlık olarak ikiye ayrılabilir.

  saldırganın incelmişliği oranında, bunlardan herhangi biri uygulanabilir.pasif saldırganlar, fırsat buldukça kötü davranışlarını örtmek için nazik ve düşünceli davranışlarda sergileyeceklerinden, onlarla başa çıkmak daha zordur.

  mobbing tipolojisi

  prof.dr heinz leymann,45 ayrı mobbing davranışı tanımladı.ve bunları, davranışın özelliğine göre 5 grupta topladı.her mobbing durumunda bunların hepsinin bulunması şart değildir. * *
  9 ... marla singer
 4. 4.
  birinci grup:

  kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek

  1-üstünüz kendinizi gösterme olanaklarını kısıtlar.

  2-sözünüz sürekli kesilir.

  3-meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar.

  4-yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız.

  5-yaptığınız iş sürekli eleştirilir.

  6-özel yaşamınız sürekli eleştirilir.

  7-telefonla rahatsız edilirsiniz.

  8-sözlü tehditler alırsınız.

  9-yazılı tehditler gönderilir.

  10-jestler ve bakışlar yolu ile ilişki reddedilir.

  11-imalar yolu ile ilişki reddedilir.

  ikinci grup:

  sosyal ilişkilere saldırılar

  1-çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar.

  2-kimseyle konuşamazsınız başkalarına ulaşmanız engellenir.

  3-size diğerlerinden ayrılmış bir iş yeri verilir.

  4-meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanır.

  5-sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır.

  üçüncü grup:

  itibarınıza saldırılar

  1-insanlar arkanızdan kötü konuşur.

  2-asılsız söylentiler ortada dolaşır.

  3-gülünç durumlara düşürülürsünüz.

  4-akıl hastasıymışsınız gibi davranılır.

  5-psikolojik değerlendirme geçirmeniz için size baskı yapılır.

  6-bir özrünüzle alay edilir.

  7-sizi gülünç düşürmek için yürüyüşünüz,jestleriniz veya sesiniz taklit edilir.

  8-dini veya siyasi görüşünüzle alay edilir.

  9-özel yaşamınızla alay edilir.

  10-milliyetinizle alay edilir.

  11-öz güveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız.

  12-çabalarınız yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır.

  13-kararlarınız sürekli sorgulanır.

  14-alçaltıcı isimlerle anılırsınız.

  15-cinsel imalar.

  dördüncü grup:

  kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar

  1-sizin için hiçbir özel görev yoktur.

  2-size verilen işler geri alınır kendinize yeni bir iş bile yaratamazsınız.

  3-sürdürmeniz için size anlamsız işler verilir.

  4-sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren işler size verilir.

  5-işiniz sürekli değiştirilir.

  6-öz güveninizi etkileyecek işler verilir.

  7-itibarınızı düşürecek şekilde,niteliklerinizin dışındaki işler size verilir.

  8-size mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur.

  9-eviniz ya da iş yerinize zarar verilir.

  beşinci grup:

  kişinin sağlığına doğrudan saldırılar

  1-fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız.

  2-fiziksel şiddet tehditleri yapılır.

  3-gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanır.

  4-fiziksel zarar.

  5-doğrudan cinsel taciz.

  kaynak: mobbing iş yerinde duygusal taciz (noa davenport-ruthdisler-schwartz-gail elliot pursel)
  17 -1 ... marla singer
 5. 5.
  ilgili bir makale için http://www.motivasyoncu.c...p;menu=700&page_id=15
  4 ... yasak merve
 6. 6.
  hala anlamayıp (bkz: mobbing ne lan) diyenler için tıklayınız. öğrenininiz.

  işyerinde size bu demek istenmektedir.
  5 ... pilotmont
 7. 7.
  online oyunlarda cok fazla yaratigi toplayarak toplu katliam gerceklestirme olayi. bazi oyun veya serverlarda belirli kurallar cercevesinde yapilmasinda bir sakinca yoktur.
  (bkz: ragnarok online)
  ... antistar
 8. 8.
  en son marmara üniversitesi eczacılık fakültesinde öğretim üyesi olan prof. dr. dehen altıner'in dekanı Prof. Dr. Mürşit Pekin'e karşı açtığı ve kazandığı davayla gündeme gelmiştir.

  ayrıca mobbing hakkında detaylı bilgi için:
  http://www.mobbingturkiye.net
  3 ... pucca
 9. 9.
  işyerinde psikolojik şiddet uygulamasıdır. günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. yetki sahibi kişilerin alt kadrolarına iş yaptırmak için yanlış bir yöntem deneyerek psikolojik baskı uygulamalarıdır.
  4 ... unexpected paradox
 10. 10.
  her zaman geri tepen iğrenç davranışlar silsilesi . 2 sene çektim hala da çekmeye devam ediyorum . psikolojik travma geçiriyorum içime kapandım ve dertlerimi paylaşmıyorum kabulleniyorum. artık bir mobbing zedeyim ve çıkış yolu bulamıyorum.
  11 -1 ... aliniyesta