michael faraday - uludağ sözlük

entry 28 galeri 1 video ses iyilertrends
 1. 1.
  1800lü yılların en büyük deneysel bilim adamı olarak bilinen ingiliz fizikçisi ve kimyacısıdır.Elektriğe katkıları; elektrik motoru,elektrik jeneratörü ve transformatörün icadından başlayarak elektromanyetik indüksiyon,elektroliz kanunları,benzenin keşfi ve elektrik alanın ışığın kutuplanma düzleminde dönmesi teorisine kadar uzanmaktadır.
  #96750 :)
 2. 2.
  ingiliz kimyager ve fizikçi. elektrik motorunun temel kuralını buldu. 1831 yılında en büyük buluşu olan ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektromanyetik indüklemeyi buldu. bu sayede dinamo yapılması sağlandı.
  #1085170 :)
 3. 3.
  elektrik motorunu bulduktan sonra krala sunan, ve kralın " iyi de bunun bize ne yararı olabilir ki?" sorusuna "en azından ileride vergi alabileceğiniz birşeydir" diye cevap veren ingiliz fizikçi.
  #1085206 :)
 4. 4.
  ingiliz fizikçi ve kimyacıdır kendileri. 19. yüzyılın en büyük bilimadamlarından biri olan faraday, elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. elektrolizin temel ilkelerini belirleyen de kendisi olmuştur. klor gazını sıvılaştırmayı ilk kez o başarmış, elektrik motorunu ve dinamoyu icat etmiştir. *
  #1120287 :)
 5. 5.
  elektik ve miknatısiyet konularında büyük keşifleri bulunan kimya profesörü. 1791 de doğdu 1867 de öldü.
  #1551025 :)
 6. 6.
  (d. 22 Eylül 1791, Newington, Surrey – ö. 25 Ağustos 1867, Londra). ingiliz fizik ve kimya bilgini.

  Fraday'ın babası Ingiltere'nin kuzeyinden 1791 başında Newington köyüne iş aramak amacıyla gelmiş bir demirci idi. Annesi Faraday'ın zorluklarla dolu çocukluk döneminde ona duygusal yönden büyük destek olmuş, sakin ve akıllı bir köylü kadındı.Babaları çoğu zaman hasta olan ve iş bulmakta zorluk çeken Faraday ve üç kardeşinin çocukluğu yarı aç yarı tok geçti.

  Aile Sandemancılar adlı küçük bir hıristiyan tarikatının üyesiydi. Faraday yaşamı boyunca bu inançtan güç almış, doğayı algılama ve yorumlamada bu inancın etkisi altında kalmıştır.

  On dört yaşında bir ciltçiye çırak olarak girdi. 1813 Mart ayına kadar bu işine devam etti. Gençliğinde pek çok kitap okudu. Bilhassa fizik kitaplarını büyük bir heves ve arzuyla okuyordu. 1813'te kimyacı Sir Humphry Davy ondaki kabiliyeti gördü. Onun teşvik ve desteğiyle kimya asistanı oldu. Faraday daha ziyade kendi kendine yetişmiş bir ilim adamıdır. Ekim 1813 ile Nisan 1815 tarihleri arasında Fransa, italya ve isviçre gezisinde Davy'ye refakat etti. 1825'te laboratuvar müdürlüğüne getirildi. 1833'te enstitüye ders verme mecburiyeti olmaksızın kimya profesörü olarak tayin edildi. 25 Ağustos 1867'de öldü.

  1820 yıllarında fen alimleri çalışmalarına daha ziyade elektriğe ait konularda ağırlık vermişlerdi. Bunlardan en önemlileri Volta'nın elektrik pili ve Hans Christian Ørsted'in elektrik akımından üretilen manyetik mıknatıslı güç kaynağı idi.

  Elektrik enerjisinden manyetizma üretildiğinden bu yana fen adamlarının en büyük düşüncesi, "Manyetizmadan elektrik enerjisi elde edilebilir mi?" sorusu idi. Bu, fen ilimleri tarihinde en büyük mesele haline geldi. Faraday, zaman zaman bu mesele üzerinde çalıştı. Bu arada ilk ilmi keşfini de gerçekleştirmiş oldu. Bir mıknatıs etrafında tersine karşılıklı dönebilen bir kablo sistemi geliştirdi ve böylece ilk defa elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmüş oldu. Bu keşif, elektrik motorlarının esası kabul edildi.

  Sonraki 10 yıl içinde Faraday kimya alanındaki çalışmalarını arttırdı. Benzone ve bütileni keşfetti, ilk paslanmaz çeliği imal etti. Kloru ve diğer bazı gazları sıvılaştırdı. Manyetizma yoluyla elektrik enerjisi elde etme fikri kendisini devamlı zorluyordu. 1822'de manyetizmayı elektriğe dönüştürme üzerine tezler yazdı. 1824 ve 1825'te deneylerini tekrar ettiyse de başarılı olamadı.

  1831'de yeniden kimyadan elektriğe döndü. Bundan sonraki deneylerinin en önemlisi galvanometreye bir kablo bobini bağlayarak küçük elektrik akımlarını ölçmeye yarayan bir alet yapmasıydı. Bu kablo, bir mıknatısa değdirildiğinde galvanometrenin iğnesi hareket ediyor, kabloyu ayırdığında iğne ters yöne hareket ediyordu. Böylece Faraday manyetizmadan elektrik enerjisi elde etmenin yolunu bulmuş oldu. Mekanik enerjiyi bir mıknatıs yardımıyla elektriğe dönüştürdü. Bu, elektrik jeneratörlerinin esası oldu.

  Faraday, ayrıca mıknatıs kutupları arasında döndürdüğü bir bakır yuvarlak ile devamlı bir akım elde etmeyi de başardı. 1832 ve 1833'te elektrolizin iki temel kanununun formüllerini buldu. 1840 yılında ışık enerjisi ile elektromanyetik enerjinin birbirine çok benzer, hatta aynı olduğu kuramını geliştirdi.

  Faraday çok yetersiz bir eğitim gördü. Bütün eğitimi kilisenin pazar okulu'nda öğrendiği okuma yazma ve biraz hesaptan ibaretti. Küçük yaşta gazete dağıtıcısı olarak çalışmaya başladı. 14 yaşında çiftci çıragı oldu. Ciltlenmek üzere getirilen kitapları okuyarak bilgisini genişletmeye başladı. Encyclopedia Brtanica'nın üçüncü baskısındaki elektrik maddesinden özellikle etkilendi. Eski şişeler ve hurda parçalardan yaptığı basit bir elektrostatik üreteçten yararlanarak deneyler yapmaya başladı. Gene kendi yaptığı zayıf bir Volta pilini kullanarak elektrokimya deneyleri gerçekleştrdi.
  Londra'daki Kraliyet Enstütüsü'nde Sir Humphrey Davy tarafından verilen kimya konferansları için bir bilet elde etmesi Faraday'ın yaşamında dönüm noktası oldu. Konferanslarda tutduğu notları ciltleyerek iş isteyen bir mektupla birlikte Davy'ye gönderdi. Bir süre sonra laboratuvara yardımcı olarak giren Faraday, kimyayı çağının en büyük deneysel kimyacılarından biri olan Davy'nin yanında öğrenmek fırsatını elde etmiş oldu. 1820'de Faraday, Davy'nin yanından yardımcılık görevinden ayrıldı.
  Hans Christian Orsted, 1820'de bir telden geçen elektrik akımının tel çevresinde bir magnetik alan oluşturduğunu bulmuştu. Fransız fizikci Andre Marie Ampere tel çevresinde oluşan magnetik kuvvetin dairesel olduğunu gerçektede tel çevresinde bir magnetik silindir oluştuğunu gösterdi. Ve bu buluşun önemini ilk kavrayan Faraday oldu. Soyutlanmış bir magnetik kutup elde edilebilir ve akım taşıyan bir telin yakınına konursa telin çevresinde sürekli olarak bir dönme hareketi yapması gerekecekti. Faraday üstün yeteneği ve deneysel çalışmadaki ustalığıyla bu görüşü doğrulayan bir aygıt yapmayı başardı. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bu aygıt ilk elektrik motoru idi.

  Faraday bu deneyleri gerçekleştrip sonuçlarını bilim dünyasına sunarken elektriğin farklı biçimlerde ortaya çıkan türlerinin niteliği konusunda kuşkular belirdi. Elektrikli yılan balığının ve öteki elektrikli balıkların saldığı, bir elektrostatik üretecin verdiği bir pilden ya da elektromagnetik üreteçten elde edilen elektrik akışkanları birbirinin aynı mıydı? Yoksa bunlar farklı yasalara uyan farklı akışkanlar mıydı? Faraday araştırmalarını derinleştirince iki önemli buluş gerçekleştirdi. Elektriksel kuvvet kimyasal molekülleri, o güne değin sanıldığı gibi uzaktan etkileyerek ayrıştırmıyordu, moleküllerin ayrışması iletken bir sıvı ortamdan akım geçmesiyle ortaya çıkıyordu. Bu akım bir pilin kutuplarından gelsede, ya da örneğin havaya boşalıyor olsada böyleydi. Ikinci olarak ayrışan madde miktarı çözeltiden geçen elektrik miktarına dorudan bağımlıydı. Bu bulgular Faraday 'ı yeni bir elektrokimya kuramı oluşturmaya yöneltti. Buna göre elektriksel kuvvet, molekülleri bir gerilme durumuna sokuyordu.

  1839'da elektriğe ilişkin yeni ve genel bir kuram geliştirdi. Elektrik madde içinde gerilmeler olmasına yol açar. Bu gerilmeler hızla ortadan kalkabiliyorsa gerilmenin ard arda ve periyodik bir biçimde hızla oluşması bir dalga hareketi gibi madde içinde ilerler. Böyle maddelere iletken adı verilir. Yalıtkanlar ise parçacıklarını yerlerinden koparmak için çok yüksek değerde gerilmeler gerektiren maddelerdir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
  #1590776 :)
 7. 7.
  -faraday naapmış...
  -bizim gibi kahvede pişpirik oynamamış
  -56 sallamamış,
  -naapmış, elektriği bulmuş
  -nasıl bulmuş
  -kurbağa çorbası içerken bulmuş.
  #1590892 :)
 8. 8.
  Elektromanyetik indüklemeyi bularak dinamonun yapımını sağlayan bilim adamı.
  #4762192 :)
 9. 9.
  şimdilik hakkında söyleyebileceğim tek şey bu olduğu için: hoş gelmiş 6. nesil yazar arkadaşımız.
  #5412402 :)
 10. 10.
  irticai düşüncelerin adamı.(#5636670)
  #5636696 :)
 11. 11.
  maxwell denklemleri arasına bir teorisini sokmuş, değişken manyetik alanın elektrik alan indüklediğini keşfetmiş, teknolojinin şu anki haline katkısı göz ardı edilemeyecek bilim adamı.
  #5640738 :)
 12. 12.
  (#5668356) no lu entry nin sahibi olması bir yana modern dünyanın peygamberlerinden bir diğerine atıfta bulunan güzel bir nick seçmiş altıncı nesil yazar. uludağ sözlüğün tam da ihtiyacı olacağı cinsten.
  #5668380 :)
 13. 13.
  kömürlükteki alelade bir kömürden elmas olunabileceğinin kanıtıdır.

  deneysel bilimin prensi olarak adlandırılan abimiz ilkokula gitmemiştir. 4 işlem bilmez. hatta çevresi "köy yerinde okuyup napacak bizim pamuk tarlalarında ırgatlık etsinde bir faydası olsun!" bile demiştir. mazlum abimiz karşı çıkmamıştır ve çalışmıştır. lakin bu hayatın kendisine göre olmadığını düşünen ve içindeki ilim irfan aşkını bastıramayan abimiz çevresine "new york times'da çalışıp çok para kazanacağım" diye toz pembe bir yalan söyleyerek 2. sınıf bir matbaada işe başlar.hem işini yapar hem de basım için gelen bilim teknikdergilerini okur ve kendini geliştirmeye başlar.

  bir gün bir müşteri gelir ve elinde atatürk kültür merkezi'nde yapılacak olan bilim konferansına bileti olduğunu fakat gidemeyeceğini anlatır. bunu duyan genç faraday odadaki patrona aldırış etmeden odaya atılır. müşterinin ayaklarına kapanır. yerde yuvarlanarak "ona verme bana ver!" der. müşteri bir an için korkuya kapılır ve "al lan! ne halin varsa gör yeterki paçalarımı bırak daha yeni milano'dan aldım bu pantolonu paçalarını kırıştıracaksın!" der. genç faraday pantolonun paçasını düzeltir, yavaşça ayağa kalkar, kapıya doğru önelir, tam çıkacakken mahsun çocuk bakışını atar, teşekkür eder ve çıkar.

  mutluluktan yerinde duramayan faraday haftasonu seke seke atatürk kültür merkezi'ne gider. garip yürüyüşü insanların dikkatini çeksede aldırış etmez abimiz. konferansta en önlerde yer tutar. konferansı veren adam sahneye çıkmadan önce gülme gazı çeken kafası güzel ayyaş bir biliminsanıdır ama bu genç faraday'ın umrunda değildir. gün be gün konferansı takibeden genç faraday ayyaş biliminsanın bütün dediklerini not eder ve bunları el yazması şeklinde kitaplaştırır. konferansın son günü atatürk kültür merkezi'nin çıkışında ayyaşı bekler. ayyaş kapıda görünür görünmez yanına koşar ve kısık bir sesle "bu paha biçilemez el yazmasını görüyor musun? onu sana verebilirim lakin benide yanına alıp ilim irfan öğreteceksin." der. ama ayyaş zaten yeteri kadar yardımcısı olduğunu ve kendisine iş veremeyeceğini ama el yazmasının güzel olduğunu söyler ve genç faraday'ı el yazmasından ötürü tebrik eder ve eğer isterse el yazmasını kendisine hediye edebileceğini söyler.genç ve muzip faraday tamam deyip arkasını döner kitaba bakar, sonra ayyaşa dönüp en kralından bir el hareketi çekip koşarak kaçar. genç faraday mutsuzdur. umutlarını yitirmiştir, boynu bükük ama mağrur bir şekilde beşiktaş'ın arka sokaklarına gece gibi akar.

  genç faraday kısa zamanda dandirik matbaadanda kovulur. çünkü afm'deki son gününden beri gizli gizli ağlamaktadır ve göz yaşları kağıtlara damlatığı için çok miktarda kağıt israfı olmuştur. adi patron birden "yeşili sev doğayı koru" mottosunu diline dolamış paraya kıyamamı.. pardon doğaya kıyamamış ve kağıt israfına neden olan bu mazlum gence acımamıştır. faraday kaderine isyan edecekken işler iyiye gitmeye başlar.

  ayyaş bilim insanının yardımcılarından biri kıçını kırar ve işe gelemeyeceğini bildiren yazıyı büroya fakslar. ayyaş o gün faradaya haber salar, dolgun maaş + ssk + yol + prim ve yemekde bizden diyerekten. bunu duyan tok gözlü faraday "bu kriz döneminde size de yük olmak istemem benim karnımı doyurun, bir köşeye ufak bir döşek atın ve bana ilim irfan öğretin." der ve teklifi kabul eder.

  gel zaman git zaman genç faraday kendini daha da geliştirir. boynuz kulağı geçer hesabı ayyaşı bile geçer. deneysel bilimin prensi olur. hatta o kadar büyük, kocaman bir adam olurki, ingiltere kraliçesi bir çok kez kraliyet bilim enstitüsü başkanlığı ve şövalye ünvanı teklif eder. lakin tok gözlü prens bunları reddeder. "benim şanda şöhrette, parada pulda gözüm yok, bana ilim verin, bana irfan verin.." der. gerçi "sir" ünvanını almayı çok istemiştir lakin o yıllarda ünvanı alex ferguson'a verdikleri için özentilik yapmak istememiştir.

  kısaca michael faraday: azimli, çalışkan, meraklı, araştırmacı bilimadamıdır. bunların yanı sıra köyden gelip şanı şöhreti elinin tersi ile teperek gönüllerimize taht kurmuş prenstir.
  #6978088 :)
 14. 14.
  http://www.formspring.me/m1chaelfaraday adresinden her türlü soruyu cevaplayabilecek kişidir.
  #7887777 :)
 15. 15.
  elektromanyetiğin en büyük ilkelerinden birini bulan ünlü fizikçidir. daha sonra onun teoremi maxwell tarafından elektromanyetiğin 4 temel formulüne eklenecektir.
  #13441733 :)
 16. 16.
  Zamanının en büyük fizikçisi olarak tanınan Faraday, özellikle elektrik ve manyetizmanın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Faraday'ın sadece fizik değil, kimya alanında da bilime büyük katkıları olmuştur.

  Faraday, bir Yaratıcı'nın varlığına ve din ile bilimin uyum içinde olduklarına inanan bir bilim adamıydı. "Dünyayı tek bir Yaratıcı yarattığına göre, bütün tabiat bir bütünün parçaları olmalı" diye düşünen Faraday, bu prensipten yola çıkarak, elektrik ve manyetizmanın birbirleriyle ilgili olduğu sonucuna varmıştı.
  #13738004 :)
 17. 17.
  "doğanın kanunlarıyla tutarlıysa, hiçbir şey gerçek olamayacak kadar mükemmel değildir." çok derin sözün sahibidir.
  #23997893 :)
 18. 18.
  Teorileri maxwell tarafından formülize edilmiştir. ilerleyen yaşlarda depresyon ve hafıza kaybıyla mücadele etmiştir. Dünyanın en taşaklı 10 adamından biridir. Önünde saygıyla eğiliyoruz.
  #24392150 :)
 19. 19.
  elektrik çağının başlamasına yol açan önemli bilim adamlarından biridir. klorini sıvılaştırmıştır. elektriği kuvvet diye niteleyen ilk kişidir. buluşlarından para kazanmak gibi bir amacı olmadığı için sanayicilerden gelen iş önerilerini kabul etmemiştir.
  #24870791 :)
 20. 20.
  her ne kadar bilime hizmet etmiş ve bugün kullandığımız bir çok şeyde eli olsa da aynı kalecilik gibi nankör bir meslek olan bilim adamlığını yapmış kişi. kusura bakma faraday abi fizik2 çalışırken çok küfür ettim sana ama bu benim suçum değildi. bana hayatımda hiç lazım olmayacak fizik2'yi gösterenlerin suçu.
  #24870875 :)
 21. 21.
  Hay farin farin fari faraday diye türküsü vardır.
  #25223897 :)
 22. 22.
  kendisi r leri söyleyemediği için ilkokulda hocası tarafından azarlanmış ve bir daha da gitmemiştir.
  adını soran hocasına fayaday diyen bilim adamı *
  o olmasaydı affedersiniz de hiç bir bok olmazdı.
  ne uydu ne telefon ne iletişim

  Cosmos: A SpaceTime Odyssey : 10.Bölüm
  #25322242 :)
 23. 23.
  herşeyin yüklerden elektrikten meydana geldiğini söyleyen bilim adamı, atomun incelenmesine katkıda bulunmuştur.
  #25322248 :)
 24. 24.
  kendi oluşturduğu teorilerini sözel olarak söylemiş ve akabinde ise bu teorileri matematiksel olarak düzenlemiş bir bilim adamı. nitekim babası bir fabrika işçisi olmasına rağmen, bilimde sadeliği savunan nadir bilim adamlarından biri olarak dünya literatürüne girmeyi başarmıştır.
  #28122985 :)
 25. 25.
  1791 doğumlu, elektromanyetizma ve elektrokimya alanlarına büyük katkılar yapan ingiliz fizikçi ve kimyacıdır.

  manyetik alan, elektromanyetizma kavramlarını ve elektrik motorunu buldu. Bir akım birimi olan amperin kesin olarak tanımını yaptı.

  Elektrolizin temel kanunlarını belirledi ve bununla ilgili yaptığı deneylerde devreden geçen elektrik yük miktarı ile elektrotlarda toplanan madde miktarının aynı olduğunu olduğunu keşfetti. kimyaya anot, katot, elektrolit, iyon vb. Terimlerini kazandırdı.

  buluşlarında, matematiğe odaklanmaktan çok sezgileriyle hareket ettiği bilinen faraday, bu sebepten "deneysel bilimin prensi" ünvanına sahiptir ve tevazusuyla da bir kez daha hayranlık uyandırır.

  "Beğenilen bir teoriye körü körüne sadık kalmak yüzünden, bilime, telafisi daha fazla emek gerektiren pek çok yanlışlık girmiştir. Bunlara engel olmak, büyük oranda zihni alçakgönüllülük, bağımsızlık ve yenilgiyi kabul etmeyi gerektirir."
  -m. Faraday
  #29134183 :)