matta

 1. 6.
  Bu yazı Sevinç Getirici Haber'in Matta'ya esinlenen parçasıdır. isa Mesih yeryüzünde hizmete başlarken her kesimden on iki öğrenci seçti, onları Apostolos "Gönderilenler" olarak adlandırdı. Matta on iki öğrencinin adlarını verirken (10:3) kendisini "Gümrük vergisi toplayan Matta" diye tanıtır.

  Matta Romalılar hesabına gümrük vergisi toplayan bir Yahudiydi. Aynı zamanda 'Alfeos oğlu Levi' diye de anılır (Markos 2:17). isa, Matta'yı öğrencisi olmaya çağırınca, Matta işini gücünü bırakıp O'nun ardı sıra gitti (Luka 5:27,28). Matta hiç kimsenin sevmediği bir halk kesimindendi. Ama isa'nın çağrısını duyarak kendisine apayrı bir yön seçti. Çok parlak bir şölen düzenleyerek ona, "Ardım sıra gel" diyen isa'yı da şölene çağırdı (Luka 5:29). Bu yazının birinci yüzyıl ortalarında Antakya'da yazıldığı, isa'ya ilişkin bilgi isteyen ilk inanlılara kaynak olduğu varsayılır.

  Matta'nın insanlığa tanıttığı isa Tanrı'nın Mesih'idir, gelecek olan Kral'dır (2:2; 21:5; 22:11; 25:34; 27:11,37,42). isa sekiz kez Davut Oğlu olarak tanıtılır. O, Yeşaya peygamberin sözünü ettiği Tanrı uşağı (12:18), insanların hastalıklarını ve dertlerini yüklenen kişidir (8:17).

  isa Eski Antlaşma'da Tanrı'nın belirttiği ruhsal yasalara yepyeni bir anlam verdi (5:21-24, 27-30, 33-37). Yasa'nın harfine değil, ruhuna gösterdiği derin bağlılık biçimci din kuşaklarını öfkelendirdi. isa'yı ortadan kaldırmayı temel amaç edindiler. En sonunda da bunu başardılar. Biçimci din kuşaklarının bu tutumu Tanrı hükümranlığının onlardan alınıp yaraşıklı ürünleri getirenlere (uluslara) verilmesiyle sonuçlanacak (21:43).

  Yazar Matta anlattığı olayların Eski Antlaşma peygamberlerince açıklıkla belirtildiğini, "Böylece peygamberlik sözü yerine geldi" diyerek vurgular. 123 kez Eski Antlaşma peygamberlerinin sözlerini aktararak bunların nasıl bütünlendiğini okuyucunun dikkatine getirir. Peygamberlik sözleri kitapta rastlanan olayların bir dokusu gibidir. Bu yazıda "Göklerin Hükümranlığı" sözü otuz kez geçer. Ayrıca Matta, isa'nın yirmi mucizesine değinir. isa'nın beş uzun konuşması da bu yazıda yer alır.
  0 ... oneqeno
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.