1. 1.
  ağzı dar, tepesi geniş ve silindir biçimli kavuk. başta padişah olmak üzere devlet adamları ve saray görevlileri törenlerde bunun türlerini kullanırlardı. osmanlı padişahlarının birbirinden pek az farklı mücevvezeleri sorguçlarla süslenirdi. sadrâzamların ve vezirlerin mücevvezeleri ise dilimli ve daha uzundu. ikinci mahmud bu başlığı da diğerleri gibi kaldırdı.

  #osmanlıimparatorluğu
  #osmanli
  #mücevveze
  #kavuk
  1 ... landsknecht