1. 1.
  (bkz: finansal kiralama)
  1 ... cell-im
 2. 2.
  aslında türkçe ye her ne kadar "finansal kiralama" olarak geçmiş olsa da "finansal kiralama" leasing in bir türüdür.

  kabul edilen bir sürü terim mevcuttur. fakat kabul gören temel tanımlama " leasing belirli bir süre için kiralayan (leasing firması) ile kiracı arasında düzenlenen ve satıcıdan/üreticiden kiracı tarafından seçilip,kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanma hakkını ise kiracıda bırakan bir sözleşmedir. "
  ... wings for marie part 2
 3. 3.
  Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının bir kuruluş tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.
  4 ... linka
 4. 4.
  Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir.
  1 ... billy shears
 5. 5.
  leasing ya da finansal kiralama, belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın, mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracı da bırakan bir sözleşme olup, malın kullanımı bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakıldığı bir fonlama tekniğidir.

  finansal kiralamaya konu olan mallar; maddi ve gayrimaddi varlıklar olarak ikiye ayrılır.
  ... yagmur birikintisi
 6. 6.
  Leasingde üç taraf söz konusudur. Bunlar yatırımcı, leasing şirketi ve üreticidir. Yatırımcı ihtiyaç duyduğu malı seçer ve satın alınması için leasing şirketiyle finansal kiralama sözleşmesi imzalar. Leasing şirketi de malı alıp yatırımcıya teslim eder. Yatırımcı başta anlaşılan vâdelerde ödemesini yapar. Ödemeler tamamlanınca mal sembolik bir bedelle yatırımcıya satılır.
  2 ... akdmsynbnymn