1. 1.
  Bir yatırımcı ile bir leasing şirketi arasında yapılan sözleşme gereğince, yatırımcının seçmiş olduğu yatırım malının leasing şirketince kiralanarak, belirli bir kira karşılığında yatırımcının kullanımına sunumunu sağlayan finans metodudur. Kiralanan malın mülkiyeti sözleşme müddetince, leasing şirketindedir.
  1 ... cell-im
 2. 2.
  bir nevi murabbağa gibidir.
  ... karga
 3. 3.
  çok uzun süreli kiralama ve bedelini, nakit dışında mal ve hizmetle de ödeyebilme, ücretli veya ücretsiz kira kontratıdır. ayrıca bir menkul veya gayrimenkul kullanım hakkının, sahibi tarafından belirli bir süre için kira karşılığında kiracıya verilmesidir.
  1 ... gonulcelen
 4. 4.
  işletmelere finansal açıdan pekçok avantaj sağlayan kredi türü.
  1 ... jassemine
 5. 5.
  Finansal Kiralama(Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

  Finansal Kiralama Kanunu'na göre her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak, patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır.
  ... witch is back
 6. 5.
  (bkz: finansal kiralama şirketlerinin batırılması)
  ... damat hobbit pasa
 7. 6.
  Firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran varlıkları satın almak yerine belirli kira ödentisi karşılığında kullanım olanağı tanıyan ve banka kredilerine alternatif olarak doğan orta dönemli finansman yöntemidir. Bu yöntem, 1930lu yıllarda Dünya Ekonomik Krizindeki finansman zorluğu ve 2. Dünya Savaşı sonrasında teknolojik gelişmelerin yenileşme ve modernleşme harcamalarına çözüm olarak geliştirildi. Türkiyede de 1985ten başlayarak daha çok KOBiler tarafından kullanılmaktadır.
  1 ... lilith
 8. 7.
  (bkz: leasing) yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kira karşılığında kullanım hakkı kiracıya verilen, sözleşmede belirlenen değer üzerinden malın kiracı tarafından kullanılması işlemidir.
  1 ... linka
 9. 8.
  türkçeye leasing in anlamı olarak geçmiş olsa da leasing işlemlerinin bir türüdür.
  ... wings for marie part 2
 10. 9.
  2008 yılı Ocak ayına kadar finansal kiralama yoluyla alınan makine ve ekipmanların KDV'leri yüzde 1 iken her yıl yüzde 100 büyüyen sektör.
  2008 yılından itibaren piyasadaki KDV oranı neyse leasinge tabi ekipmanın KDV'si de o oranda olduğundan sektör krizin de etkisiyle hızla küçülmektedir.Bu durum geçmişte leasing yoluyla ucuz finansman sağlayan KOBileri de hızla küçültmektedir.
  bütün dünyada uygulanan kiralama türü olan operasyonel kiralama için kanun tasarısı 2 yıldır görüşülmeyi beklemektedir.
  ... justmyimagination82