1. 1.
    bi gün vapurda, bi ingiliz*, bi fransız*, bi alman*, bi de temel otururken temelin simitinin bitmesi üzerine gerçekleştirmeye çalışabilecegi olay olarak nitelendirilebilir.. * *
    ... it s way too late