1. 1.
  Eleştiricilik.insan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması.
  1 ... italiano
 2. 2.
  en büyük düşünürü immanuel kanttır. immanuel kanta göre duygu verileri ve düşünceler bize doğru bilgiyi vermez.deneyden gelen bilgiler ise tek başına yeterli olmaz.bilginin oluşması için önsel ve sonradan edinen bilgi gereklidir.insan aklı tek başına bilgi edinme gücüne sahip değildir.
  1 ... hasnicktir
 3. 3.
  hiç bir bilginin tartışılmadan kabul edilmemesi gerektiğini savunan görüştür. yani rasyonalizmin savunusu akıl ile emprizmin deneyini birleştirmişlerdir.
  2 ... witch
 4. 4.
  her türlü bilginin deneyle başlayıp akılla sona erdiğini savunan görüştür.
  bu görüşü benimseyen kant'a göre "deney olmadan aklımız boştur, akıl olmadan deneylerimiz kördür".
  hem aklımızda hem de duyumlarımızda apriori bilgiler olduğunu savunmaktadır.
  2 ... fifi
 5. 5.
  kritik yapmaktan gelir. deney ve akılcılık ön plandadır.
  (bkz: immanuel kant)
  2 -1 ... unique270
 6. 6.
  Rasyonalizm ve ampirizm'i eleştirdiği için eleştiri felsefesi denmektedir. Ttemsilcisi Immanuel Kant'tır. Bilginin sadece ne akıl ne de deneyle elde edilebileceğini savunur. Kritisizme göre bilgi hem akıl hemde deneyle elde edilebilir. insan bilgisi fenomenlerle sınırlıdır. Tanrı,ruh,ölümsüzlük gibi metafizik kavramlar bilinemez.
  1 ... omur
 7. 7.
  bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı ele alarak rasyonalizmle empirizmi uzlaştırmak ister.
  2 ... lilith
 8. 8.
  Kanttan önce, XVIII. yy.'da, eleştiri, bütün alanlarda (sanat, mantık, bilim ya da siyaset) herhangi bir ilkeyi ya da olayı derinlemesine incelemeye girişen sağduyulu bir insanın yaptığı iş olarak anlaşılırdı. Kant'ın, salt aklı (teorik ve pratik) bu tür bir serbest ve açık incelemeden geçirmesinden sonra, onun bu girişimini benimsemiş olan birçok filozof, bir şeyin düşünülebilmesi ya da genellikle bilginin olabilmesi için gerekli koşulların neler olduğu sorusunu sorageldiler. Kant'ın felsefesine eleştiricilik (kritisizm) denilmesinin nedeni budur Örneğin, Kant şöyle der: "Salt aklı, onun kaynaklarını ve sınırlarını, salt akıl sisteminin bir propaideutik'ı (giriş, oaşlangıç) ele alıp incelemekle yetinen bir Dilim düşünebiliriz. Böyle bir bilime, bir öğreti denilemez, olsa olsa salt aklın bir eleştiri'si denilebilir ve onun soyut düşünle bakımından yaran, gerçekte ancak negatif bir yarardır; bu bilim, aklımızın sınırlarını genişletmemize değil, yalnızca onu aydınlatmamıza hizmet eder; ama bu bile çok büyük bir şeydir" (Kritik der reinen Vernunft [Salt Aklın Eleştirisi], "Giriş"). Demek ki, eleştiri, herhangi bir nesneyle ilgili her türlü dolaysız bilgiyi reddeder; yalnız ahlak konusu bunun dışındadır, çünkü burada bilinç özgürlük demek olduğundan, ahlak yasasının bilgisi dolaysız bır bilgidir.

  • Marxçılıkta eleştirinin ve eleştirel düşüncenin önemi, Marx'ın daha i843'te sorduğu şu soruda kendini gösterir: "Eleştirinin silahı, silahların eleştirisinin yerini alamaz mı?" (Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie [Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine katkı]). Marx, 1873'te aynı soruya yeniden dönerek, eleştiriye adını verir: diyalektik

  Fransa'da Sartre, 1960'ta, kantçı ve marxçı akımların paylaştığı radikallik düşüncesini yeniden ele aldı ve bütünselleştirici olarak tasarlanan bir eleştiri düşüncesi aracılığıyla, marxçılıkla varoluşçuluk arasında bir bağ kurmayı denedi (Critique de la raison dialectique [Diyalektik aklın 5 eleştirisi]).
  3 ... lilith
 9. 9.
  allahım lisede edebiyat dersinin vazgeçilmezidir. öğrencilere sınavlarda kabuslar yaşatmaktan öteye gitmez. hele bir de öğretmen dişi yakarıştan farksız bir sese sahipse (ki o insan benim) ders iyice kabusa dönüşür. romantizmden sonra ortaya çıkmıştır. eleştiri içeriklidir. bunun birde romantizm, klasizm şeklinde derin buhranlar yaşatan akımlarıda vardır.
  1 ... nilufer
 10. 10.
  alman düşünürü immanuel kant’ın öğretisi.
  1 ... edward downing