1. 1.
    plevrada bulunan sıvı, kan veya havaya baglı olarak yakındaki akciger dokusunun kollabsidir.
    ... kadavra