1. 1.
  yer ile ilgili herseyle ilgilenen bilim dali.
  2 -1 ... a fine day to exit
 2. 2.
  yer bilimi
  1 ... kehribar
 3. 3.
  tercihlerimde belirttiğim, çıkarsa itü, istanbul üniversitesi'nden birisinde kendimi bulabileceğim bölüm. bunun bir de jeofizik ve jeodezi versiyonları var. onları da belirttim ösym kardeşe.
  1 ... alcoholica
 4. 4.
  hay lahnet kazandığım güne okuduğuma okuyacağıma bin pişman olduğum bölüm...
  1 ... pantalassa
 5. 5.
  yeryüzünün oluşumundan bu zamana kadar geçen olayları takip eden bilim dalı. petrol, maden ve deprem üzerine çalışan bölümdür. türkiyede bu mesleği yapanlara jeoloji mühendisliği unvanı verilmesine karşın yurt dışında jeolog olarak nitelendirilir.
  ... atmosphere
 6. 6.
  mühendisim deyip boşta gezenlerin çok olduğu bi bölüm,
  ayrıca bu tip fosiller everimleşmelerini derslik yerine kantinlerde gerçekleştirirler.
  1 -1 ... engineergeo
 7. 7.
  JEOLOJi NASIL TANIMLANIR?

  Jeoloji,insanlığın dünyayı tanıma ve yorumlama ihtiyacına yanıt veren ve 5 temel bilim (biyoloji, fizik, kimya, matematik ve jeoloji ) arasındaki yerini almış bir bilim dalıdır. Geo(Yer) ve Logos(Bilim) sözcüklerinden türeyen Jeoloji(Geology); Yerkürenin tasviri ve evrimini inceleyen tarihsel doğa bilimidir.

  Geniş anlamı ile jeoloji, yerkürenin güneş sistemi içindeki durumunu, yerkürenin fiziksel özelliği ve kimyasal bileşimini, iç ve dış kuvvetler etkisi ile uğradığı değişiklikleri, beş milyar senelik süre içindeki gelişimini, canlıların ortaya çıkışlarından günümüze kadar geçirmiş olduğu evrimini inceler. Daha dar anlamda jeoloji, özellikle ortalama kalınlığı 35 km olan yerkabuğunun bilimidir.

  Jeoloji yeryuvarını oluşturan malzemeyi (mineraloji, petroloji, petrografi), o malzeme üzerine etkiyen işlevleri ve ortaya çıkan ürünleri (jeomorfoloji, sedimantoloji, yapısal jeoloji), yerin tarihini (tarihsel jeoloji), fosilleşmiş hayat formlarını (paleontoloji), yeryuvarını oluşturan malzemenin kimyasını (jeokimya), yerkabuğundaki su ve maden yataklarını (hidrojeoloji, maden yatakları, endüstriyel hammaddeler) inceler, dinamik yeryuvarının işleyişini araştırır (tektonik, jeofizik) ve bununla ilgili jeolojik tehlikeler hakkında öngörüde bulunur, mühendislik yapıları ve arazi kullanım kararları için duraylı alanları ve mühendislik sorunlarının çözümünü (mühendislik jeolojisi, jeomekanik) tanımlar Diğer bilimler gibi görünen ve görünmeyen yönleriyle dünyayı insanlar için anlaşılabilir kılmayı hedefler.
  http://www.jmo.org.tr/gen....php?grubu=MESLEKi%20ALAN
  ... dalton ana
 8. 8.
  kanımca türkiye'de en iyi jeoloji eğitimini itü ve hacettepe vermektedir.
  -1 ... anything is possible
 9. 9.
  ne olacaksın sen şimdi denildiğinde apışıp kalınan bölüm.
  1 -1 ... pollazzio
 10. 10.
  bölümle hiç alakası olmamasına rağmen alınması zorunlu olan illet derstir. dersin, 200 sayfalık bir kitabın her satırını ezberlememizi bekleyip bizi bilgisayar sandığını düşündüğüm bir hocası vardır. final sınavında bize hayatımızın kazığını atmış hocanın bütünleme sınavında kimbilir ne soracak düşüncesi bile aşırı heyecana ve paniklemeye sebep olmuştur.
  amfibol [na ca2 (mg, fe, al)5 (si al)8 o22 ( oh)2]
  mika [k al2( si3 al) o10 ( oh)2] gibi 35 adet minerali formülüyle ezberlemek yetmiyormuş gibi levha tektoniği ve jeolojik zamanlar konusu da beni benden almıştır.
  bihter ziyagil gibi hocanın karşısına dikilip " o kadar şey ezberledim o kadar çalıştım beni bırakmeyı göze alabiliyormusun? benden daha iyi jeoloji biliyor musun? beni bırakmayı ya beni, beni, beni beni teoriyi"
  demeyi düşünecek kadar psikopatlaşmışımdır.
  3 ... teori