1. 1.
    her yıl tahta bir yapının etrafından dönenlerin elaleme putperest deme abesliğidir.
    1 -3 ... system error