1. 1.
  buyuk muhaddis.
  otuzbine yakin hadisi ravileriyle ezbere bildigi rivayet olunur. sahihi, kutub-u sitte icerisinde en deger verilen ve guvenilen kitaptir. (bkz: sahih-i buhari)
  ehl-i hadistendir.
  11 -2 ... child
 2. 2.
  tirmizi nin hocası.
  3 ... the kene
 3. 3.
  Hadis bilginlerinin ileri gelenlerinden biri

  Adı aslen şöyledir:Ebû Abdullah Muhammed b. Ismâil b. Ibrâhim b. el-Mugîre b. Berdizbeh el-Cûfî el-Buhârî
  4 -1 ... vezir tonyukuk
 4. 4.
  islam dünyasının en cok kabul ettigi, hadislerinin dogruluguna inandıgı hadisçi.
  6 -1 ... like a_ rolling stone
 5. 5.
  810 yılında Buharada dünyaya gelen imâm-ı Buhârînin asıl adı Muhammed bin ismail olup, göbek adı Ebû Abdullahtır.
  Babasını küçük yaşta yitiren Buhârî, ilk eğitimini Buhara;da yaptı. 10 yaşında hadis alimlerinden ders almaya başladı. 15 yaşında yetmiş bin hadisi ezberledi. 16 yaşında annesi ve kardeşiyle birlikte hacca gitti. Ailesi hacdan sonra Buharaya dönerken, o Mekkede kaldı ve hadis toplama işine devam etti.
  18 yaşına kadar sahabe ve tabiinin fetvalarını topladı. Tarîhül-Kebîr adlı eserini Peygamberimizin kabrinin başında yazdı. Mekke ve Medineden başka Bağdat, Basra, Kûfe, Kahire, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey gibi o dönemin ilim merkezlerini dolaşarak binden fazla hadis aliminden hadis ve diğer dini bilgileri öğrendi.
  Hafızası çok güçlü olan imâm-ı Buhârî, eğitimini tamamladıktan sonra Buhara;ya dönerek, ders vermeye başladı. 70 binden fazla öğrencinin onun eğitiminden geçtiği rivayet edilir. Öğrencilerinin arasında daha sonra islam dünyasında ünleri pek yaygınlaşacak olan Tirmizî, Neseî, Ebû Zura gibi isimler de vardır.
  5 ... bilgehan
 6. 6.
  Bir arkadaşı, Buhari'yi şöyle anlatıyor: "Buhari, işittiklerini, küçük yaşına rağmen yazmıyor, ezberliyordu. Basra'da bizimle beraber hadis âlimlerini dolaşırdı; biz yazardık, fakat o yazmazdı. Biz de ona, yazmamasının sebebini sorar dururduk. Aradan onaltı gün geçmişti ki bize, 'Artık bana sataşmakta çok oldunuz. Yazdıklarınızı getirip gösterin bakalım.' dedi. Getirdik. Hepsini ezberden okuyuverdi."

  Bu şahsiyetten, çok çarpıcı bir örnek daha verelim: Buhari'nin Bağdat'a bir gidişinde, oradaki bir kısım hadis âlimleri ve hukukçular, onu sınava çekip bilgisini ve hafıza gücünü ölçmek isterler.

  Bu maksatla 100 hadis seçerler ve bu hadislerin metinleriyle haber zincirlerini birbirine karıştırırlar. Sonra bu hadisleri on kişiye, onar onar dağıtırlar. Buhari'nin bulunduğu bir topluluk içinde, bu on kişiden her biri, elindeki on hadis ve haber zincirini, sırasıyla tek tek imam Buhari'ye sorar. O da hepsine, verilen bilgiler yanlış olduğu için, "Böyle bir hadis bilmiyorum" diye cevap verir. Bu durumda, insanların, özellikle onu müşkil duruma düşürmek isteyenlerin hâllerini tahmin edersiniz. Böylece 100 soru da biter.

  Bundan sonra Buhari, ilk şahsa döner ve "Senin birinci hadisin şöyle, haber zinciri de şöyle" diyerek onu düzeltir. Sonra ikinci hadise geçer, onu da aynı şekilde düzeltir. Böylece, 100 hadisi de, metni ve haber zincirleriyle beraber düzelterek, hiçbir kişiyi ve sırayı şaşırmadan, hepsini de tam ve doğru olarak söyler.

  kaynak:psikolojisayfam.com
  1 -3 ... diyonsos
 7. 7.
  buharalı,vakti zamanında hadis ilmiyle meşgul olmuş ve bu alanda şöhreti bulmuş olan,sahih-i buhari adlı eseri bugünkü hadis ilmine ışık tutmakta olan şahsiyet.
  1 ... reignofchaos
 8. 8.
  ''yiğit güreşte rakibini yenen değildir. gerçek yiğit, öfkelendiği zaman kendisine sahip olandır.''

  sözünün sahibi büyük.
  4 ... isildur
 9. 9.
  hz muhammed in turk dusmanligi konusunda kaynak alınan zat. sonra "kaynaksız" falan diyorlar. neme lâzım.
  1 -1 ... endirekt serbest vurus
 10. 10.
  810 yılında doğmuş birisinin yazdığı kitap, 632 yılında vefat etmiş peygamberimizin söylediği iddia edilen sözlere nasıl kaynak kabul edilebilir? ki ilk ciddi hadis araştırması kabul edilir. yani daha önce bu konuda buhari nin de referans alabileceği bir kaynağı yok. aklı başında olan bir insan buna nasıl inanabilir ki peygamberin vefatı ve buharinin doğumu arasında tam 178 yıl var. yaklaşık 3 insan ömrü. ve peygamberin yazılmasını yasakladığı (gerek yok ki yasaklıyor) hadisler. ve hiçbir mahkemede delil kabul edilemeyecek bir ravi zinciri uydurması. kim söyledi? falanca. e onun yalan söylemediğini nerden biliyorsun? o yalan söylemez! yok yaa!!
  sen yapma bari ateist arkadaşım, hadislerin üzerinden çamur atma. tartışmayı kuran üzerinden yapmak istersen yaparız.
  5 -2 ... anlamli tahsin