1. 1.
  bir devletin kendisine ait olmayan topraklar üzerinde resmen egemenliğini ilan etmesi.
  "buralar hep bizim" demek yani.
  4 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  Toprakların anlaşmalarla ya da satışla el değiştirmesinin tersine ilhak fiilen el koyma ile gerçekleştirilen ve genel tanınma ile meşruluk kazanan tek taraflı bir eylemdir.ilhak edien topraklar genellikle önceden istila ve işgal edilmiştir. 1938'de Almanya'nın Avusturya'yı ilhakında olduğu gibi istila sıcak çatışma olmaksızın şiddet tehdidi ile de gerçekleşebilir. Askeri işgal ilhak oluşmaksızın şiddet tehdidi ile gerçekleşebilir. Askeri işgal ilhak oluşturmaz ya da zorunlu olarak ilhaka yol açmaz. Mesela II. Dünya Savaşından sonra çatışmanın sona ermesinin ardından müttefikler Almanya'yı işgal ettiler ama bunu ilhak izlemedi, tersine müttefikler ilhak niyetinde olmadıklarını açıkladılar. Askeri işgal ilhakla sonuçlanırsa genellikle ilhak eden devletin egemen otoritesinin kurulduğu ve bundan böyle de sürdürülebileceği yolunda resmi bildirim beklenir. Yasadışı şiddet kullanımına dayalı ilhak BM Anlaşması'nda kınanmıştır.
  1 ... lilith
 3. 3.
  kesin olarak işgal.
  2 -1 ... sophie
 4. 4.
  Esas itibariyle uluslararası hukukta kullanılan bir terim olup, bir devletin daha önce egemenliği altında bulunmayan bir bölgeyi/toprak parçasını ele geçirmesini, kazanmasını, topraklarına katmasını ifade etmektedir. ilhak, bütün kullanma, hariç tutma (exclusion), ferağ, temlik ve kamu mülkiyeti haklarını ve diğer hakları ilhakı yapan devlete kazandırır.

  ilhak edilen bölgenin sakinlerinin sadakatinin otomatik olarak ilhak eden devlet tarafından kazanıldığı varsayılır. ilhak edilen yerde varolan hukuk sistemi ve mahalli yönetim organizasyonu mevcudiyetini koruyabilir, ancak buna bunlar ilhak eden devletin çıkarlarıyla çatışmadığı sürece müsaade edilir. Bundan dolayı, ilhakın hamilikten (protectorate) veya askeri işgalden ayırılması gerekir.

  Bunlar hakim devlet açısından bir egemenlik temditi (genişlemesi-uzatılması) sağlar fakat tam bir egemenlik vermez. ilhak aynı zamanda sömürgeleştirmekten de (colonization) ayrılmalıdır. ilhakta, ilhak eden devletin veya onun vatandaşlarının fiili işgali gerekli değildir.

  Uluslararası hukuk çerçevesinde, ilhak, bölgesi tümüyle veya kısmen ilhak edilen devletin rızasıyla veya (daha önceden başka bir devletin elinde bulunmayan bir bölgenin durumunda olduğu gibi) uluslararası toplum tarafından rıza gösterilmesi halinde geçerlilik kazanabilir. ilhak bölgesindeki eski devletin rızası, zorlama altında, sessizce (zımni olarak) ve bir anlaşma biçiminde verilebilir.

  Her iki durumda da ilhak edilen bölgenin sakinleri self-determination haklarından mahrumdur. Orijinal olarak ilhak, keşfedilen yeni toprakların keşfi yapan devlete verilebilmesi mekanizması olarak düşünülmüştür; şimdi ise, basitçe, büyük güçlerin küçük güçlerin bölgelerini kendi coğrafyasına katmasının çok sayıdaki yollarından biridir.
  ... lilith
 5. 5.
  bünyesine almak.
  burasi benim demek"
  s.ktirin gidin demek.
  ... ozan oyunbozan
 6. 6.
  doğrusu ilhâk; 1-ilave etme, ekleme, katma. 2-Hakimiyeti altına alma. 3. Kelimenin sonuna bir harf veya edat katma.
  ... uludagsozluk2012
 7. 7.
  geçici olarak işgal edilmiş bir bölgenin kalıcı olarak bir ülkeye katılmasına verilen ad.
  ... sadaeke
 8. 8.
  arapça bir kelimedir. türkçeleri:

  tdk'ya göre; katmak, eklemek, bağlamak, egemenliği altına almak.

  bana göre; el koymak.

  bana göresinin sebebi, herhangi bir değişken gözetmeksizin diğer hepsini kapsadığı içindir.
  2 ... atabaka
 9. 9.
  Sınırın olan bir yeri ilhak edersin. Sınır yoksa fetih olur işgal olur ama ilhak olmaz.
  ... sassanach