1. 1.
    Horon oynamak (Rize); Trabzon Rumcası horon aspezume "horon oynamak" (Dernekpazarı Zenozana); horon etmek (Of Doğanköy, Of Yığa, Rize); Trabzon Rumcası horon aseftame "horon etmek, horon yapmak" (Dernekpazarı Zenozana, Tonya); horon dönmek (Trabzon Merkez Kemerkaya mah); horon kurmak (Vakfıkebir Melekşe, Akçaabat); horon tepmek (Artvin, Şalpazarı, Giresun, Vakfıkebir Geyikli); horon çevirmek (Artvin, Rize); horon dizmek (Rize). Çepni ağzında diğer bölgelerden ve etnik guruplardan farklı olarak "horon tepilmesi" terminolojinin etnik dağılımı hakkında fikir vermektedir. Balkanlarda yaşayan Yörükler de benzer şekilde, yerel danslarını "hora tepmek" (< Yunanca hora ;dans olarak adlandırmaktadır (Öztürk, 2005). Hopa ve Rize'de horon çevirmek ve horon dizmek bileşik fiilleri kullanılır. Horon çevirelim veya horon dizelim derler. Horonlamak, horon yapmak, horon çekmek gibi yardımcılı başkaca hiçbir fiil şekli, hiçbir bucakta kullanılmaz (THOK, Oyunlara dair dağınık notlar md: II 198; Rize oyunları md: II 225).

    Maçahel'de sama "dans, dans etmek"; (< Gürcüce sama) anlamında olduğu halde bu bölgede yaşayan Gürcüler, danslarını, tıpkı komşuları gibi horon olarak adlandırmaktadır (Öztürk, 2005).

    kaynak: http://www.artvinansiklopedisi.com/index.php/Horon
    1 ... diablerie