1. 1.
  Değersiz,önemi olmayan,aşağı.
  ... italiano
 2. 2.
  Farsça dan dilimize geçmiş bir kelimedir.
  ... say
 3. 3.
  kötü,önemsiz.
  ... lilith
 4. 4.
  kendisinden türeyen fiil*in anlamına bakılırsa gece horlayanların çıkardığı ses.
  ... muhayyil
 5. 5.
  türkçedeki -çı, -çi ekiyle aynı görevi gören farsça isimden isim yapım ekidir.

  (bkz: ganhor)
  (bkz: şaraphor)
  ... sirin baba
 6. 6.
  horlayan kişiden çıkan ses.
  ... asi