1. 1.
  Hazard Analysis and Critical Control Points
  (kritik kontrol noktalarında tehlike analizleri)
  Gıda üretiminde; hammadde seçiminden,üretim,stok,depolama,taşıma-nakliyat(çalışanların hijyeni de dahil),satışa kadar süren prosesi izleyip gıdaya bulaşabilecek mikyobiyolojik,kimyasal ve fiziksel tehlikelerin saptanıp,gıdanın bozulmasına sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik gıda güvenliği sistemidir.
  ilk kez NASA astronotlar için geliştirmiştir.
  5 -1 ... gamze
 2. 2.
  gıda sektöründe moda olan kalite sistemlerinden biri. haccp'e değil, markaya güvenilmesini öneririm.

  daha yenisi için
  (bkz: brc)
  1 ... denizci cakabey
 3. 3.
  7 temel ilkesi vardır. kısaca:

  1.muhtemel tehlikenin belirlenmesi
  2.kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
  3.alt ve üst limitlerin belirlenmesi
  4.izleme sistemlerinin oluşturulması
  5.düzeltici işlemlerin yapılması
  6.doğrulama
  7.dökümantasyon
  2 ... fdngnr
 4. 4.
  NASA tarafından Amerikan uzay uçuşları programında ;güvenli gıda; üretmenin yolu olarak 1959 yılında geliştirilen HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) Sistemi; günümüzde pek çok ülke tarafından da gıda güvenliğini sağlama prensibi içinde stratejik hedef olarak alınmıştır.
  Bu programda astronotların %100 sağlıklı gıda tüketmeleri amaç edinilmiş ve buna bağlı olarak gıdaları üreten tüm tesisler için hammadde, proses, personel, işletmede uygulanacak testler vb. bir anlamda ürünü etkileyen tüm girdiler için çok ayrıntılı bilgileri içeren bir veri bankası kurulmuş, daha sonra ;başarısızlık yolları; yöntemi kullanılarak gıdanın üretiminde olası tehlikeler ve bunların kaynağı olabilecek kritik kontrol noktaları belirlenmiştir
  ABD;de gıda sanayiinin bu sisteme ilgisi 1970 yılında Gıda ve ilaç Örgütü FDA;nın ABD;deki gıda üreten tesislerin %23;ünün hijyen koşullarına uymadığını açıklaması ile başlamıştır. Giderek yoğunlaşan baskılar sonucunda Amerikan Halk Sağlığı Kurumu APHA tarafından 4 Nisan 1971 tarihinde Denver;de ulusal bir gıda koruma konferansı düzenlenmiş ve sistem gıda sanayii tarafından hızla benimsenerek yaygın bir uygulama alanı bulmuştur
  Kısaca HACCP harfleriyle anılan Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analiz Sistemi, ingilizce Hazard Analysis and Critical Control Points kelimelerinin kısaltmasıdır. Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analiz Sistemi, herhangi bir gıda prosesindeki mevcut tehlikeleri kontrol altına alarak ve riskleri en düşük düzeyde tutmak için gerekli kademeleri tayin ederek, güvenilir gıda üretimini amaçlayan bir sistemdir. Bu sistem içerisinde bahsedilen tehlike kavramı, insan tüketimi için güvenli olmayan bir gıdanın neden olabildiği, biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikler anlamındadır.
  2 ... brksbc
 5. 5.
  mini mini bir çocukken daha dogrusu haccp lafını ilk duydugum yıllarda* hasip diye yazıldıgını sanırdım.* çünkü bildigim önemli gıda fabrikalarından birinin sahibinin adıydı hasip.vay be adama bak adını vermiş güvence sistemine derdim.*.*
  2 ... susamsokagi
 6. 6.
  küreselleşme adına yerini ISO 22000'e bırakmış gıda güvenliği sağlamada önlem alma esasına dayalı kalite yönetim sistemidir.
  1 ... adelaide