1. 1.
    guytonin kardesi,fizyolojinin ikinci kitabi
    1 ... ozzy
  2. 2.
    hayranlık duyduğum fizyoloji kitabının yazarı.
    2 ... azyaglibeyazpeynir