1. 1.
  duygu ve düşüncelerin saf renklerle anlatılması,
  sanatçıların taklitten kaçınarak
  konuyu renklerle anlatmasını güden sanat akımı..
  5 ... piano-forte
 2. 2.
  henri matisse'in öncüsü olduğu, çiğrenkçilik olarak da bilinen, empresyonizm devamı resim akımı. sert ve çiğ renkler kullanılır.
  3 ... ceviz agaci
 3. 3.
  1898 - 1908 yılları arasında fransız ressam henri matisse' nin öncülüğünü başlattığı, çiğ ve resmen bağıran renklerin doğrudan kullanımıyla ortaya çıkan fovizm, ilk kez 1905 yılında açılan bir sergide tanınmıştır. doğrudan renkler, bozuk perspektifler, ziyaretçilere büyük şaşkınlık yaşatmıştır. sergideki bir eleştirmen, tabloları bir süre inceledikten sonra, vahşi hayvan demiştir. vahşi hayvan yani fauve, akımın ismini oluşturmuştur.
  -1 ... legend of the stranger
 4. 4.
  yapıtlarını 1905 ta paris te topluca sergileyen bir fransız ressamlar grubunun sanat anlayışı. izlenimcilik'in bir devamı sayılabilir. izlenimcilerde pastel ve yumuşak olan renk tonları, fovistlede parlaklaşmış, birincilerde küçük fırça darbelerine ağırlık teknik ise, geniş ve tek defada oluşmuş renk lekeleri oluşturma anlayışına dönmüştür. fovistler resimlerinde nesneleri formasyona uğratarak resmetmeyi amaçlamışlardır. öncüsü h.matisse olan grubun öteki üyeleri g.roualult, m.vlaminck, a.derain ve r.dufy'dir.
  1 ... fashiondesigner
 5. 5.
  Les Fauves fransızca vahşi hayvanlar. Henri matisse'nin öncülül ettiği sanat akımı. Andre Derain de başarılı fovisttir.
  Fovizm 1908 yılında fovistlerin farklı hareketlere özellikle de kubizme geçmesiyle sonlanmıştır.
  2 ... cherubim
 6. 6.
  fansızca vahşi hayvan anlamına gelen fauve sözcülüğünden türemiş bir sözcüklefovist adını almıştır. fovist ressamlar da izlenimciler gibi gibi doğayı betimlemekle birlikte, yoğun bir dışavurum içinde olmuşlardır.
  1 ... lanetlizeynep
 7. 7.
  1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır.
  ... linka
 8. 8.
  (bkz: fovist)
  1 ... dort melek
 9. 9.
  yetişmeleri, kökenleri birbirinden çok farklı ama emelleri birbirine oldukça yakın genç ressamlardan oluşan bir topluluğun tabloları paristeki bir sergide bir araya geldi bir sanat eleştirmeninin bu sanatçıları "les fauves"(vahşiler) diye nitelendirmesi akımın sonradan fovizm diye adlandırılmasına yol açtı. 1905-1907 yılları arasında büyük yankılar uyandıran bu resim akımının başlangıcında ne bir bildiri ne de ortak kuram ylayınlandı; tersine, fovizm kendiliğinden doğdu; ortak noktaların ve benzerliklerin fark edilmesi de bu genç ressamları yüreklendirdi ve birbirine yaklaştırdı.
  fovizmi benimsemiş ressamlar arasında önce, akımın önderi henry mattise i ardından da marquet, manquin, moreau, laprade van dongen, derain, vlaminc, dufy, othon friesz ve georges braque ı saymak gerekir.
  izlenimciliğin bir uzantısı olmasına ve van gogh, bonnard, gauguin gibi ressamların deneyimlerinden yararlanmasına karşın, bu resim akımı izlenimcilikten ayrıdır. fovizmde ne aşırı süslüdür. ne de simgeseldir; katıksız saf resimdir. Ve dufy nin dediği gibi "düş gücünün, desen ve renkle beliren mucizesi"dir.
  1 ... lavman seti
 10. 10.
  renklerin tüplerinden çıktıkları gibi kullanarak elde edilen, rengin çarpıcılığının ön planda olduğu resim akımıdır. van gogh da sık kullanmıştır eserlerinde.
  1 ... drygt