1. 1.
  izlenimcilik. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında fransa'da önce resim, daha sonra da müzik alanında etkili olan sanat akımı. empresyonistler, kendilerinden önceki romantik ve gerçekçi kuşağın konularından ve dolaysız anlatım biçiminden uzaklaşarak, bir düşünce ya da görüntünün insanda uyandırdığı izlenimleri yansıtmayı amaçlamışlardır. batı'da en belirgin örneklerini veren isimler: claude monet, camille pissarro, pierre auguste renoir, alfred sisley, jean-frederic bazille.
  3 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  (izlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

  Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde Uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma intibacılık adı da verilir.

  intibalar, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendi intibalarını anlatacağı için, meydana getirilen sanat eseri, onu meydana getirenin tam kişiliğini ortaya koyacaktır. Bu özellikleri dolayısıyla empresyonistler, kendilerini çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisizdirler. Onların dile getirmek istedikleri, kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm'de objenin kendisi değil, uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan realizmin karşıtıdır.
  4 ... ulamemobahbi
 3. 3.
  monet 'in impression*, soleil levant isimli tablosu nedeniyle empresyonist adını alırlar. akıma da empresyonizm denir. serbest fırça darbeleri ile gördüklerini değil, edindikleri izlenimleri aktarırlar. vincent van gogh tam olarak bir post empresyonist 'dir. tablolarındaki ışık-gölge odakları insanın ağzını açık bırakır türdendir.
  3 ... roy mustang
 4. 4.
  ilk gördüğünde adama emperyalizmin siyonizimle çiftleştiği kanatini uyandırır..
  1 -3 ... ben hakimim masum bey0
 5. 5.
  izlenimcilerin bıraktığı etkiyi olduğu gibi göstermeyi gaye edinmiş sanat akımıdır. Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür. Empresyonist ressamlar mevcut hiçbir kurala uymazlar. Renk egemenliğini ön plana çıkarırlar. Bu akımın ressamları, biçimlerin ve doğa manzaralarının sertliğini, keskinliğini, hırçınlığını ve katılığını değil, yumuşaklığını ve tatlığını canlandırmak ilkesini benimsemişlerdir. Bu akımdaki resim tabloları, aydınlık, tatlı, yumuşak renkli ve ferahlık vericidir.
  1 ... tempesta
 6. 6.
  cafe terrace at night en güzel örneklerinden biridir bu akımın!
  ... little girl in bloom
 7. 7.
  sembolizm'e benzer. dış dünya'yı olduğu gibi değil, bizde uyandırdığı izlenimlere göre anlatmayı esas alır. rimbaud önemli temsilcileri arasında yer alır.
  1 ... bu cocuk okumaz
 8. 8.
  fransa da başlamış bir sanat akımıdır. gördüklerini görülen şekliyle değil aklında kaldığı veya hayal dünyasında şekillendirdiği şekilde aktaran sanatçıların dahil olduğu akımdır.
  vincent van gogh akla gelen ilk örnektir.
  ... fashiondesigner
 9. 9.
  19. y.y. Fransa'sındaki ünlü karma sergiye alınmayan devrin ressamlarının açtığı "le refusses" sergisindeki Monet'nin "impression soleil levant" isimli tablosundan adını almış ve modern resmin çıkış noktasını oluşturmasına rağmen devrin klasizm yanlıları tarafından alaya alınmış, aşağılanmış ve kıymeti sonradan anlaşılmış bir sanat akımıdır. Resim sanatına büyük yenilikler getirmiştir. Işık ve renk konusunda yapılan fizik, anatomi ve kimya alanındaki gelişmelerden fazlasıyla nasibini almış ve yeniliklerini bu bilimsel gelişmelere dayandırmıştır. Chevreul ve Helmholz'un araştırmaları bu gelişmelerin temelini oluşturur. Kontur anlayışını ortadan kaldırarak form anlayışını katılıktan kurtarmış, atölye ışığı yerine şovaleleri açık alanlara taşıyarak renk çeşitliliği ve renk karşılığı anlayışlarını da temelinden sarsmıştır. Tüm bunlar modern resmin daha özgür bir platformda oluşabilmesi için gerekli zemini hazırlamıştır. Zemin hazırladığı akımlar arasında ilk akla gelenler; ekspresyonizm, kübizm, fovizm, puantizm (son dönem empressyonistler olarak bilinirler)dir.
  1 ... merdumzad
 10. 10.
  renklerin muhtesemligiyle hayat bulan, daha cok içteki duyguların dısa vuruldugu sanatakımıdır. sembolizm'in öncü akımı olarakta kabul edilmektir. baslıca temsilcileri arasında claude monet, camille pissarrove eugene boudin yer almaktadır.
  ... desmodus rotundus