1. 1.
  genç sanatçıların resim galerisini gezmekte olan bir gazetecinin, dalga geçmek amacıyla türettiği bir kelime olduğu iddia edilen ve 19. yüzyılın sonlarına doğru fransa da ortaya çıkmış olan bir sanat akımıdır. izlenimlerin (örneğin; güneşin batışı) sanata yansımasıdır. bu alanda edgar degas örnek verilebilir.
  1 ... fashiondesigner
 2. 2.
  (bkz: empresyonizm)
  3 -2 ... tequila cup
 3. 3.
  XIX. yy.ın ikinci yarısında Fransa'da gelişen sanat akımıdır. 1874'te, bir grup genç sanatçının düzenlediği sergiyi gezen bir gazeteci, bu yepyeni resim anlayışını adlandırmak için, biraz alay edercesine ilk kez izlenimcilik terimini kullandı. (Bu sözcüğü, Monet'in sergideki bir tablosundan esinlenerek türetmişti: izlenim, Güneş'in Doğuşu.) Bu sanat akımı bütün XIX. yy. sonunu etkiledi ve gerçekçilikten XX. yy.ın soyut sanatına geçişi sağladi.
  1 ... afi neufert
 4. 4.
  doğanın objektif değil, subjektif yönlerini ele alan akımdır.
  Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarırlar.
  Türkiye de ibrahim çallı modern resmin ve izlenimcilik akımının öncülerinden sayılır.
  ... redkitin golge oyunu