1. 1.
  Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.
  Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim,lisaniyat.
  3 ... italiano
 2. 2.
  dil ve edebiyat geçmişi,bu günü,geleceği.
  ... pafküf
 3. 3.
  (bkz: ferdinand de saussure)
  1 ... zibende
 4. 4.
  "philos" ve "logos" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir sözcüktür*. Yazıya geçen eski lisanlarla mevcut dillerin eski ve yeni şekillerini inceleyen bilim dalıdır.
  2 ... amanbenburadakalmisim
 5. 5.
  Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim.

  http://tr.wiktionary.org/wiki/filoloji
  ... amanbenburadakalmisim
 6. 6.
  dilbilim ile sık sık karıştırılan bilim dalıdır.. filoloji tek bir dili inceler ama dilbilim dünyadaki konuşulan tüm dilleri betimler..
  1 ... celebi
 7. 7.
  dil bilimi.
  ... criminal
 8. 8.
  filoloji eski Yunanca'da philos (sevgi) ve logos (bilgi) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "bilgi sevgisi" anlamındadır. ancak sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır. yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir.TDK güncel sözlüğünde karşılığı dil bilim olarak verilmiştir.*
  ... dark darkest darko
 9. 9.
  + hangi bölümü okuyorsunuz?
  -ingiliz dili ve edebiyatı, yani filoloji?
  + filoloji?
  - evet.
  + ee bunun diloloji olması gerekmiyor mu, yani mantıken.
  - ...
  *
  1 ... istanbul icin efkar vakti
 10. 10.
  günümüzde dil ve edebiyat olarak adlandırılan bölümlerin genel adı.

  (bkz: ingiliz dili ve edebiyatı)
  (bkz: ingiliz filolojisi)
  ... shinoda