1. 1.
  Mason.(Free Masonry)
  Halkdilinde dinsiz,imansız.
  3 -2 ... italiano
 2. 2.
  Dünyanın her tarafına yayılmış, az çok gizli bir özelliği ve kendine mahsus sırları olan milletlerarası bir derneğin adı. Kısaltılmış şekli ile ;Masonluk; adı ile de bilinir. Bu derneğin, din ve milliyet farkı gözetmeksizin, insanlar arasında anlaşmak, sevişmek amacı güttüğü söylenir. Ancak, insanları, din ve milliyet farklarının sebep olduğu çeşitli anlaşmazlıklardan kurtaracağı, milletlerarası çarpışmaları önleyebileceği düşünülmüş olan bu derneğin, iki büyük dünya savaşı sırasında faydalı bir hizmet gördüğünü gösteren deliller yoktur. Masonlar arasındaki yardımlaşmaların, ancak bazı politika amaçlarına bir vasıta olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

  Kardeşçe yaşamak prensiplerini güden teşekküller arasında dünyada en fazla yayılma alanı bulan masonluk, 1717 yılında, St. Raptist gününde Londra'da, esasen faaliyette bulunan dört ya da daha fazla localar birliğinin ;Büyük Loca;yı kurması ile başlar.Bununla beraber, Farmasonluğun ilk kuruluşu hakkında çeşitli söylentiler vardır. Bir kısmı tarihçilere göre Farmasonluk, Süleyman Peygamber tarafından kurulmuştur. Bazıları ise, Nuh Peygamber'in gemisini yaptırdığı kimseler tarafından kurulduğunu söylerler.

  Farmasonların, birbirlerine ;kardeş; diye hitap ettikleri ve aralarında sıkı bir bağlılığın bulunduğu söylenir. Toplandıkları yere ;loca; ve ;atölye; toplantı salonuna ;mabet;, başkana ;muhterem; ya da;üstat;, bir locadaki en yüksek farmasona ;üstat-ı âzam; gibi adlar verilir.Farmason olacaklar için bir hayli esrarengiz merasim ve yemin törenleri vardır. Farmason olanlar, zaman ve tecrübe ile kazandıkları birçok derecelere ayrılırlar.

  Cumhuriyetin ilânından sonra, bütün dernekler ve mezhebi teşekküller gibi Farmasonluğa da memleketimizde son verilmişse de, son yıllarda yeniden faaliyetine izin verilmiştir.
  2 ... neyseneyaw
 3. 3.
  freemasonry'den dilimize çevrilmiştir. Kim çevirdiyse allah belasını versindir. ingilizce bilgisine tükürülesi insancıktır.
  1 ... anarsistkedi
 4. 4.
  wikileaks belgelerinde atatürkün savunucusu olduğu söylenen grup.
  2 ... nutellamuz
 5. 5.
  sultan abdülhamid istibdatının baskıcı ayrıntılarından birisidir. hamit, kendisine muhalif kişileri, mason locasına yakın olmakla suçlamakla kalmayıp; onlara atfettiği farmason sözcüğünün içerisini de; beynamaz, gavur, atayiz gibi muhtevalarla doldurmuştu. farmasonluğun, inançsızlıkla bağdaştırılması kendisiyle başlar.
  ... angry man
 6. 6.
  aslında bilindiği gibi bir örgüt değildir. masonluk kötü bir şey değildir tam tersi insanları tüm dinlerden arındırıp bilimi ve ahlak değerlerini yüceltme amacı olan bir kurumdur. mason olmak ne yazık ki türkiyede kolay değil sadece 1 tane mason derneği var o da loca değil. yani görünen bir loca yok fransa veya dğier avrupa ülkeleri aksine. buda şu anlama geliyor siz onları değil onlar sizi bulur.
  -1 ... zerzenisler