1. 1.
    önce yoldaş, sonra yol. kadim söz geleneğimizin vecizesi.
    ... lingua sacra