bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  yeryüzünün müziksel varlığı üzerine araştırmalar yapar. müziği, kültürel değerlerin bir göstergesi olarak ele alır ve insanın geçmişten günümüze yarattığı bütün müzik türlerini belirli bir yöntemle saptamayı, tanımlamayı, bulgu ve belgelerle aydınlatmayı, değişim sürecini değerlendirmeyi, insanlık adına ders çıkarmayı ve antropoloji folklor gibi bilimlerden yararlanarak diğer bilimlere veriler hazırlayan bilim alanıdır.
  3 ... linka
 2. 2.
  antropoloji, sosyoloji, etnoloji vb sosyal bilimlerin yardımıyla, insanı müzikle anlamaya çalışan ve sorgulayan bilim dalıdır. dünyanın bütün halklarını, dinlerini, dillerini ve müziklerini hatta danslarını bilmeyi gerektirir. Eğitimi zordur; ancak inanılmaz zevklidir.
  5 ... janis joplin
 3. 3.
  en kaba tabirle müzik sosyolojisi olarak adlandırabileceğimiz bilim dalı. felsefi bir bakış açısı olan etnomüzikolojinin disiplinler arası bir konumu vardır. antropoloji, sosyoloji, halk edebiyatı, teoloji, etnoloji, etimoloji, psikoloji ve folklor gibi disiplinler ile doğrudan bağlantılı bir şekilde çalışarak ortaya koyduğu ürünleri farklı perspektiflerden ele alır. tarih disiplinine genellikle başvurmayı pek tercih etmeyen bu bilim dalı, toplumların sözlü kültürü üzerinden ortaya belgeler koyarak bir nevi tarihi tekrar kaleme alır. irdelenen etnik veya dini grubun müziğini anlamak ve yazılı kültüre kazandırmak amacıyla o topluluğun sosyo-kültürel kimliğini baştan aşağıya inceleyerek sebep sonuç ilişkisi üzerinden müziğin nasıl bir şekilde işlendiğini anlamaya çalışır. türkiye'deki yerel halk müziklerini bilimsel açıdan incelemek ve yazıya alarak belli bir şekle sokmak açısından etnomüzikoloji çok kilit bir noktada bulunan ve gerekli bir disiplindir.

  (bkz: melih duygulu)
  6 ... subbass