1. 1.
  etnik köken;ırk,halk.
  2 ... rojber
 2. 2.
  ingilizcesi için (bkz: ethnicity)
  2 ... necben
 3. 3.
  insanların bir etnik gruba mensubiyet yoluyla/dolayısıyla sahip oldukları sosyal ve kültürel karakteristikler.

  Etnisiteyi kuvvetlendirme ve ona politikada önemli bir yer kazandırma arzusu azınlıklar arasında modern siyasal akımlar doğmasında baş faktördür.
  2 ... lilith
 4. 4.
  (bkz: mikro milliyetçilik)
  ... insomniac
 5. 5.
  yunanca ethnos (millet) kelimesinden türemiştir. belli bir kavme mensubiyeti ifade eder. sosyal bilimlerde ise anlamı biraz daha değişir. yani biyolojik ve genetik belirleyicilik önemini kaybeder. bu kelimenin 1950 yılında BM alt komisyonunda ırk kelimesinin yerine kullanılması karara bağlanmıştır. fakat bu kavramın en yoğun tartışıldığı dönem 19. yüzyıl olmuştur.
  ... emrullah
 6. 6.
  günümüzde bile sosyologlar tarafından tam tanımı yapılamamış olan etnisite, ırktan daha geniş bir manada kullanılmaktadır. diğerlerinden ( çoğuldan) farklı olandır; ancak bu farklılık tarihi süreç içinde devam ettirilmeli ve bazı kültürel özelliklerin günümüzde de devam ettirildiğinin gözlemlenmiş olması gerekmektedir.
  1 ... nickimsist
 7. 7.
  genel geçer bir tanımı olmayan etnisitenin, millet kavramından belkide en önemli farkı, etnisitenin devlet kurma amacı taşımaması olduğu söylenir.
  ... herkes kendi derdinde
 8. 8.
  Doğru olduğu kadar tehlikeli bir kavramdır da.
  Brubaker ve Laitin'e göre(1998, s.428):
  Artık etnisiteye karşı kör değiliz, ama o bizi kör edebilir. Tanımlamada etnisiteye vurgu yapma eğilimimiz, hatalı bir şekilde etnisiteyi her yerde etkili görerek ve dolayısıyla "etnik şiddet" olaylarının sayısını yapay şekilde artırarak etnik şiddetin sıklığını olduğundan daha fazla tahmin etmemize neden olabilir. Dahası, etnik şiddeti entelektüel düzeyde tespit etmenin ve hesaplaşmanın basit bir yolu olmanın ötesinde, kodlama ve tanımlama kısmen etnik şiddetin kurucusu da olduğundan, önyargılı kodlamalarımız aslında etnik şiddetin sıklığını da artırabilir.
  Burada söylenmek istenen şey şu: etnisite kavramını biz abartıyoruz, bazı şeyleri ona bağlamakta acele ediyoruz ve bu da ona bağlı yeni bazı şeylerin ortaya çıkmasına neden oluyor. durum eğer böyle devam ederse, etnisite zamanla dünyaya hükmeden bir kavram olacak. çığ gibi büyüyen bu kavram, kimi güzel şeylere neden olsa da, kontrolden çıkmaya yakındır.
  ... megaloman pilatipus
 9. 9.
  bugün bir forumda bana sorulmuş bir sorudur.. cidden merak ettim açıkçası biz hangisine mensubuzdur?

  white, black or african american, hispanic, american indian or alaska native, asian indian, chinese, filipino, japanese, korean, viatnemese, pacific islander, middle eastern, other asian, other, prefer not to answer.
  ... cortx1
 10. 10.
  bunların en sorunlu ve sapkınlaşmış hali; kendisinin yetişmiş olduğu kültürsel olguları olgunluk kabul edip, kendisi haricindeki tüm farklılıkları kendi mihenkçiği nispetinde butlan olduğuna hüküm getirenleridir. hal böyle olunca kendi yetişmiş olduğu değerlere tapma noktasına geliyor. ve kendilerini birçok doğruya kapatıyorlar. sorsan hepsi özgürlükçüdür ama adam, sözde ideolojiksel doğrularına o kadar hapsolmuşki, orada bulamadığı özgürlüğü maddesel olarak, bedensel olarak yaşama eğilimine giriyor. özgürlük sözde ve söylemde değil. özgürlük; öz'de başlayan bir durumdur.
  3 ... yirmiucuncugece