1. 1.
  insanlığın nihai kaderi veya dünya tarihinin sonuçlandıran olayları inceleyen teoloji dalı. özetle dünyanın sonu ile ilgilenir.
  (bkz: ahir zaman)
  (bkz: berzah)
  (bkz: dabbetül arz)
  (bkz: kıyamet)
  (bkz: melhame-i kübra)
  (bkz: kali yuga)
  4 ... nuit
 2. 2.
  insanın yokoluşundan sonra, evrenin son yazgısının neler olacağina dair öğretileri bulunan inançtır.
  2 ... silte
 3. 3.
  (bkz: eskatolojik tarih)
  ... meister writer
 4. 4.
  Eskatoloji yunanca "son" anlamına gelen "eskato" sözcüğünden gelmedir. teoloji (dinbilim) ve felsefenin bir bölümüdür. insanlığın nihai kaderi veya dünya tarihinin sonuçlandıran olaylar, daha kaba bir tabirle dünyanın sonu ile ilgilenir.
  Birçok din, öğreti veya kültte dünyanın sonu gelecekte olacak bir olay olarak kutsal metin, mit veya folklorda belirtilir. Daha geniş bir açıdan, eskatoloji Mesih, Mesih Çağı, ahiret ve ruh gibi konuları da kapsayabilir. Farklı inanışların eskatolojik inançları ve düşünceleri farklı olsa da belli benzerlikler var olabilir. *
  3 ... meydanbenim
 5. 5.
  dünyanın dinsel bir sonu olduğuna duyulan inanç. musevi-hristiyan geleneğinin bir parçasıdır. fundamentalist hareketler tarafından savunulur.
  1 ... ritmik uyuz
 6. 6.
  Birçok din, öğreti veya kültte dünyanın sonu gelecekte olacak bir olay olarak kutsal metin, mit veya folklorda belirtilir. Daha geniş bir açıdan, eskatoloji Mesih, Mesih Çağı, ahiret ve ruh gibi konuları da kapsayabilir. Farklı inanışların eskatolojik inançları ve düşünceleri farklı olsa da belli benzerlikler var olabilir. Hristiyanlık eskatolojisinde apokaliptik bir felaket sonrası gelecek bin yıllık refah krallığı inanışı vardır.
  ... turkmen balasi