1. 1.
    ıslah olanlar, kendini düzeltenler anlamına gelir.
    ... influx