1. ?.
  Potemkin Zırhlısı, Ekim,Asya Üzerinde Fırtına, Ana gibi klasikleri bunyesinde barındıran sinematik akımdır.

  (bkz: ukte doldurmak)
  (bkz: kendini ukte doldurmaya adamis yazar)
  1 -1 ... raziyehatun
 2. ?.
  devrimin sineması ya da sinemanın devrimi... eisenstein, pudovkin, vertov, dzigan, donksoy, aleksandrov gibi isimlerin yer aldığı ilk dönem sovyet yönetmenlerin filmlerinden oluşan koleksiyon. gorki'ye adanmış üçlemenin ve ana'nın, romanlardaki zengin ayrıntıları ıskaladığını belirtmek gerek. potemkin zırhlısı yine orjinal uzunluğunda değil, kesilmiş.
  devrim öncesi sürece dair görüntüleri, lenin'in coşkun konuşmalarını, troçki'nin dalgın hallerini görmek isteyenler için oldukça iyi bir arşiv. ayrıca yaşasın meksika'ya dahil edilmeyen bazı sekansların viva zapata'da kullanıldığı rivayet edilir.
  insanlık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olan ekim devrimi'nin yarattığı yeni dünyanın ilk nüvelerini görmek, koca rusya'nın halklarını ve zenginliğini tanımak için bu filmler mutlaka görülmeli.

  1.çocukluğum
  2.ekmeğimi kazanırken
  3.benim üniversitelerim
  4.ana
  5.st. petersburg'un sonu
  6.asya üzerinde fırtına
  7.potemkin zırhlısı
  8.ekim
  9.grev
  10.aleksander nevski
  11.korkunç ivan
  12.korkunç ivan (boyarların düzeni-2. bölüm)
  13.yaşasın meksika
  14.dünyayı sarsan on gün
  15.kronştadlıyız
  16.lenin için üç şarkı
  17.kameralı adam
  ... zibende
 3. 1.
  aslında bu başlık sovyet sineması da olabilirdi. çünkü, 1917 ekim devrimi'nden sonra sscb'de ortaya çıkmış bir türdür. ekim devrimi'ni kitlelere yaymak, devletin yeni ideolojisini kitlelere benimsetmek için bir propaganda aracına gereksinim duyan devrimin kurmayları, bunu en iyi biçimde sinemayla yapabileceklerini çok çabuk kavradılar ve sinemaya gereken önemi vererek iyi yönetmenler ve filmlerin ortaya çıkmasını sağladılar. bu amaçla sinema okulları kurdular, meraklı gençleri eğittiler. bunların arasından önemli yönetmenler çıktı. eisenstein bunlardan biri ve en önemlisi oldu.

  devrim sinemasının bazı belirleyici özellikleri vardır:
  1- devletin ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda öncülüğü: bu filmler, bu alanlarda yapılan çalışmaları halka duyurma görevi üstlenirler.
  2- devrimin yaygınlaştırılması: 1917 devrimi'nin toplumda yerleşmesini ve benimsenmesini sağlamak üzere yapılan propaganda filmleri.
  3- devrimin ihracı: devrimin ülke içersinde benimsetilmesinden sonra, diğer ülkelerde de bu türden hareketlerin gelişmesi ve aynı sonucu vermesi için yapılan çalışmalar.
  4- kurgu: çarpıcı bir etki yaratabilmek için vertov'un denediği, eisenstein'in kuram haline getirdiği kurguyu kullanırlar. çarpıcı görüntülerle duygusal etki yaratılır.

  diğer ülkelerde de bu tür filmler yapılmıştır. özellikle güney amerika'da glauber rocha'nın kurduğu cinama novo bunların en önde gidenidir.
  3 ... kitiara blue lady
 4. 2.
  http://istinaden.com/foto...la-dunya-devrim-sinemasi/
  ... anlamsiz hareketler