1. 1.
  leziz bir soru. bunu tartışırken önce şu noktaya değinmek lazım devlet ne yapmaz?

  misal yol yapmaz.
  köprü havalimanı yapmaz.
  yargılamaz.
  yürütmez.
  torpil yapmaz.
  bahşiş gibi rüşvet almaz.
  adaletsizlik eşitsizlik yapmaz.
  ayrımcılık yapmaz.
  ekonomi ile ilgilenmez.
  daha sayamayacağım birçok konu.

  peki ne yapar?

  yol yapması için belediyeleri görevlendirir.
  köprü ve havalimanı gibi şeylerin yapılması için yatırımcıları teşvik eder.
  yargıya bağımsızlık sağlar bunun bozulmaması için varlığını hissettirir.
  yasaların yürütülmesini denetler.
  yeni yasa çıkarır.
  kanun tekliflerini alır değerlendirir ve kanun ilan eder.
  yolsuzlukları engeller.
  kamu hizmetlerini denetler (kamu hizmeti yapmaz).
  sosyal faaliyetleri denetler (sosyal hizmette bulunmaz).
  adaletin kesinlikle sağlanmasından bizzat sorumludur.
  ayrımcılığa mahal vermez eşitliği korur.
  özgürlükleri korur.
  sağlık hizmetlerinin tüm topluma ücretsiz ulaşmasını sağlar.
  eğitim hizmetlerinin tüm topluma ücretsiz ulaşmasını sağlar.
  sağlık, eğitim ve diğer toplum hizmetlerinin kalkındırılması adına çabalar.
  ekonomiyi denetler ve ekonominin güçlü olması için yaptırımlar uygular
  vergi alır.
  2 -1 ... rootz
 2. 2.
  eklemeyi unuttum, devlet sınırlarını korumak adına askeri nizamı iç güveni sağlamak adına ise kolluk kuvvetlerini görevlendirir yönetir.
  1 ... rootz
 3. 3.
  eğitim ve ekonomiyi denetleme kısımları hariç hemfikir olduğum maddelerdir.

  eğtiim ücretsiz değildir. bedava peynir sadece fare kapanında olur. devletin her yıl eğitime harcadığı para ve eğitimin kalitesi ortada. eğitim rekabet ve kar odaklı bir sisteme entegre olursa başarılı olur. eğitim ticaret aracı değildir diyenlere aldırmayın. ticaret aracı olmayan şey yok. mesela eğitim ticaret aracı değildir diyenler hastalandığında genellikle özel hastaneye mi devlet hastanesine mi gidiyor ? sağlık ticarette yer alıyor da eğitim neden almasın ?

  ekonomiyi denetlemesi de serbest piyasaya aykırıdır. fiyat kontrolü yapması, asgari ücrete zam belirlemesi arzı olumsuz etkiler ve enflasyona neden olur.

  en iyi devlet, ekonomiye müdahale etmeyen, özel sektörün önünü açan devlettir.

  edittt: eğitimin ücretsiz olduğu yönünde bir yanılgı var. vergilerimizle finanse edilen bir kurum nasıl ücretsiz oluyor ? yıllık 93 milyar tl bütçesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. devlet bir cebinden alıp bir cebine yerleştiriyor. adına da ücretsiz eğitim mi diyorsunuz ?
  3 ... hubel
 4. 4.
  Saraya yancılık yapar. Yargılayacağı adamı başkan yapar. Sokak itlerini gecenin bir vakti kadın evi basmaya yollar.
  3 -1 ... serdarsl06
 5. 5.
  Ekonomi çok iyi diyen vatandaşa maaş bağlar.
  1 ... hzpikachu
 6. 6.
  burada belirttiğim maddeler sırf türkiye özelinde değil bir başka ülke için de geçerli idi misal amerika'da siz özellikle paralı bir eğitim seçmedi iseniz eğitim ücretsizdir. diyelim ki örneğimiz türkiye olsun, burada da devlet ne yapar kısmına şunu ekleyelim:

  "anayasayı geliştirir yürütür ve korur. devletin neler yapacağı zaten anayasa ile sabittir."

  şimdi bakalım.

  türkiye cıumhuriyeti anayasası, üçüncü bölüm, madde 42:

  "kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır."

  bu maddeden de anlaşılacağı üzere anayasaya göre türkiye'de eğitim parasız yani ücretsiz sağlanmalıdır.
  1 ... rootz
 7. 7.
  yine türkiye örneğinden gidecek olursak aslında türkiye cumhuriyeti anayasası devlet yönetimi adına oldukça güzel bir metindir.

  devletin amacı:

  "devletin temel amaç ve görevleri, türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

  bazı maddelere bakalım.

  * kanun önünde eşitlik
  * temel hak ve hürriyetlerin korunması
  * kişinin dokunulmazlığı
  * kişi hürriyeti ve güvenliği
  * konut dokunulmazlığı
  * seyahat hürriyeti
  * düşünce özgürlüğü
  * din özgürlüğü
  * hak arama hürriyeti
  * ailenin korunması
  * eğitim ve öğretim hakkı
  * sağlık hizmetleri
  * sosyal güvenlik hakkı ve sağlanması
  * yürütme

  türkiye cumhuriyeti anayasası'nda yürütme hizmeti tümden devlete verilmiş ancak her ülkede böyle olması gerekmeyebilir.
  2 -1 ... rootz
 8. 8.
  Bir insan sorumluluklarını yaptığı için neden övülür? Neden yol yaptı diye oy verilir? O zaman doktorlar da ben hasta iyileştirdim diye kurula kurula anlatsın oh ne güzel memleket.
  ... kavgaci eved
 9. 9.
  yol yapmak bir devlet görevi değildir. yol yapılacak devlet sınırlarını koruyarak yol yapacak kamu kurumlarını teşvik eder ve kamu hizmeti sağlanması adına görevlendirir.
  1 ... rootz
 10. 10.
  vergi toplar. kaşıkla verir kepçe ile alır. bunun hükümetler ile alakası yok. bir çark kurulmuş o çark dönüp duruyor işte arada gelen nesillerde harman oluyor o çarkta döne döne.

  bugün bizim yaşam kalitemize bir göz gezdirin. sabahın köründe kalkıp çalışmaya gidiyoruz kış aylarında akşamın kör karanlığına kadar çalışıyoruz. vatandaşın yarısından fazlası asgari ücrete çalışıyor. yani aldıkları maaş kemiksiz 1400 küsür lira. 28 gün kadar çalışıp bu parayı elde ediyorsun. peki ya devlet ? senin üzerinden ssk primi alıyor senin üzerinden işverenden vergi alıyor senden vergi alıyor senden kesintiler yapıyor ve çiğnediğin sakız dahil cebinden çıkan her paradan kdv sini alıyor. bunun yanında verdiği hizmetler içinde fatura çıkartıp onların parasını da alıyor. yani sen ayda 1500 lira kazanıyorsun ama devlet senin üzerinden bi bu kadar parayı hem senden hem işvereninden alıyor.

  sana ne vaad ediyor ? hastalanırsan ücretsiz tedavi edeceğim diyor. sonra eczaneye ilaçları almaya gittiğinde o muayene içinde para kesiyor. emekli edeceğim seni diyor sonra 60 yaş sınırı koyuyor. primin doluyor ama yaşı beklemeye başlıyorsun. ne bileyim lan böyle olmamalı sanki. belki her şey normal ben ters düşünüyorum bilmiyorum.
  11 -1 ... mel mel bakan gibson