1. 1.
    korelasyon katsayısının karesi olan ve 0 ile 1 arasında bir değer alabilen katsayıdır...

    aralarında neden sonuç ilişkisi olan bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden incelendiğinde, bağımlı değişkendeki toplam değişmenin yüzde kaçının bağımsız değişken tarafından açıklanabildiğini gösteren istatistiksel bir sayıdır...
    #1978980 :)